Výsledky vyhľadávania

 1. Význam havarijných cvič[e]ní v jadrových elektrárňach z pohľadu ochrany obyvateľstva
  Chromek Ivan TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Ochrana obyvatelstva - nebezpečné látky 2012 : XI. ročník mezinárodní konference, Ostrava, VŠB - TU 1.-2. února 2012. S. 45-46. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Drevokazné trúdniky v sídlach v okolí jadrovej elektrárne Mochovce
  Gáper Ján TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Mykoflóra pod vplyvom zmien životného prostredia. S. 26-31. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1998 / Pavlík Martin 1964-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 3. Trúdniky na drevinách v sídelných útvaroch okolia jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
  Gáper Ján TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Mykoflóra pod vplyvom zmien životného prostredia. S.19-25. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1998 / Pavlík Martin 1964-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 4. Plant community structure on permanent areas in the vicinity of atomic power station
  Benčaťová Blažena TUZLFF - Katedra fytológie
  Biológia, Séria A - Botanika. Roč. 45, č. 5 (1990), s. 423-431
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1990: 1-6
  kniha

  kniha