Výsledky vyhľadávania

 1. Poznatky a skúsenosti z kalamít spôsobených mechanicky pôsobiacimi abiotickými činiteľmi
  Kodrík Jozef TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Les - drevo - životné prostredie '97 : Sekcia č.l: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group No 1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection / Križová, E. - Kodrík, J.[zost.]. (l997), s. 277-280
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 2. Poradca záhradkára Júl 2013
  Daniš Dušan TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Modranský Juraj TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Náš kraj : banskobystrický samosprávny kraj. Roč. 7, č. 7 (2013), s. 14
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. Hubové ochorenia ihlíc borovíc v Arboréte Borová hora
  Hlaváč Pavol TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Sarvašová Ivana TUZARB - Arborétum
  Kodrík Milan TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Lukáčik Ivan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  / Hlaváč Pavol 1965- ; Pavlík Martin 1964- ; Gáper Ján 1957- ; Reinprecht Ladislav 1953- ; Blaško Luboš ; Kmeť Jaroslav 1957- Drevoznehodnocujúce huby 2013 : zborník recenzovaných vedeckých prác, referátov a abstraktov : proceedings of peer-reviewed scientific papers, lectures and abstracts. CD-ROM, s. 84-87. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Druhy rodu Armillaria podieľajúce sa na žltnutí smreka v oblasti Spiša
  Longauerová Valéria
  Leontovyč Roman LVÚ, Zvolen
  Krajmerová Diana TUZLFF - Katedra fytológie
  Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010 : zborník referátov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 15. a 16. apríla 2010 v Novom Smokovci. S. 101-106. - Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Fungal pathogens - hidden agents of decline. 6
  Longauerová Valéria
  Leontovyč Roman LVÚ, Zvolen
  Krajmerová Diana TUZLFF - Katedra fytológie
  Vakula Jozef
  Grodzki Wojciech
  Spruce forests decline in the Beskids. S. 93-105. - Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2010 / Hlásny Tomáš 1974- ; Sitková Zuzana 1974-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Parazitické mikroskopické huby na drevinách v parkových objektoch okresu Krupina
  Púpavová Zlatica TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Juhásová Gabriela
  Ondrušková Emília
  Dreviny vo verejnej zeleni 2010 : recenzovaný zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, 22.-23.6.2010 Banská Bystrica. S. 192-198. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 7. Parazitické mikroskopické huby na drevinách v parku v Lučenci
  Púpavová Zlatica TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Juhásová Gabriela
  Ondrušková Emília
  Dreviny vo verejnej zeleni : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 22.-23.4.2009 v Nitre. S. 199-206. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 8. Príspevok k poznaniu súčasného stavu drevín parkových objektov v Modrom Kameni
  Púpavová Zlatica TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Ekológia a environmentalistika : zborník príspevkov doktorandov zo 6. Študentskej vedeckej konferencie. S. 79-84. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009 / Marušková Andrea ; Vanek Miroslav 1980-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 9. K aktuálnym otázkam hubových chorôb smreka a jedle na Slovensku
  Gáper Ján TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Gáperová Svetlana TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000. S. [nestr.]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 / Hlaváč Pavol 1965- ; Reinprecht Ladislav 1953- ; Gáper Ján 1957-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha