Výsledky vyhľadávania

 1. Hubové ochorenia lesných drevín a boj s nimi : výberový zoznam odbornej časopiseckej a knižnej literatúry z fondov ŠVK Zvolen
  Grossová Ivana (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZSLDK - Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU
  Zvolen : Štátna vedecká knižnica vo Zvolene , 1968. - 35 s.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 2. Tracheomykózne ochorenia dubín poster
  Hlaváč Pavol TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha