Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv ekologických podmienok obnovy na zachovanie tisa obyčajného (Taxus baccata L.) vo vybraných lesoch dizertačná práca
  Kýpeťová Mariana TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2018. - 108 s. : 23 obr., 17 tab., príl.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=65CF89236B0A7E124DD57BE040F7&
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Štruktúra, dynamika, regeneračné procesy a disturbancia pralesa NPR Sitno dizertačná práca
  Danková Lucia TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Saniga Milan (Iní) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=15101&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Štruktúra porastov a regeneračné procesy vo vysokohorských ochranných lesoch Nízkych Tatier
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Tesař Vladimír (Recenzent)
  Saniga Milan (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2011. - 120 s. : obr., tab., 22 príl.
  xkni - KNIHY
  (34) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (6) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Prirodzená obnova bukových porastov na Lesnej správe Majdan OLZ Smolenice : exkurzný sprievodca. lesnícky deň PRO SILVA 19.6.2003
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen : [Technická univerzita] , 2003. - [12 s]
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha