Výsledky vyhľadávania

 1. Changes in wood tree species Fagus sylvatica L. and characteristics of the thermal process of modifying its color with saturated water steam
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Dudiak Michal TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Advances in ecological and environmental research. Vol. 5, issue 4 (2020), p. 142-156
  xcla - ČLÁNKY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (5) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  http://www.ss-pub.org/wp-content/uploads/2020/04/AEER2020011501.pdf
  článok

  článok

 2. Optimalizácia dĺžky turistických a náučných chodníkov pre zdravotne postihnutých na vozíku
  Jakubisová Mariana TUZARB - Arborétum
  Lukáčik Ivan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Adaptabilita a rastová vitalita drevín v zmenených podmienkach prostredia : zborník pôvodných vedeckých prác. S. 131-142. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020 / Sarvašová Ivana 1972- ; Lukáčik Ivan 1955- ; Kucbel Stanislav 1976- ; Lukáčik Ivan 1955- ; Parobeková Zuzana 1981- ; Pittner Ján 1982- ; Sarvašová Ivana 1972- ; Sedmáková Denisa 1974- ; Vencurik Jaroslav 1977-
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. Tourist and educational trails around Banská Štiavnica and their evaluation
  Jakubisová Mariana TUZARB - Arborétum
  Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand? : conference proceedings, 11th - 13th May 2020 Křtiny. P. 538-542. - Brno : Mendel University in Brno, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Sbornik_Proceedings_2020.pdf
  článok

  článok

 4. Analýza vybraných parametrov motorových píl
  Kováč Ján TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Harvánek Pavol TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Ťavoda Pavel TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Krilek Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Jobbágy Ján
  Krištof Koloman
  Jobbágy Ján 1980- / Krištof Koloman 1981- ; Burg Patrik ; Kučera Marián 1974- ; Ružbarský Juraj ; Mašán Vladimír TECHNOFORUM 2020 : new trends in machinery and technologies for biosystems : nové trendy v technike a technológiách pre biosystémy : scientific papers : zborník vedeckých prác. S. 86-91 [online]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  https://ves.uniag.sk/files/pdf/5w10ezco56v6jc4mg99lznpy7pnox7.pdf
  článok

  článok

 5. Analysis of technical parameters of harvester heads in forestry
  Melicherčík Ján TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Krilek Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Harvánek Pavol TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Acta facultatis technicae Zvolen : scientific journal of Faculty of technology. Roč. 25, č. 1 (2020), s. 95-102. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 1
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  https://ft.tuzvo.sk/sites/default/files/aft_1_2020_journal_0.pdf
  článok

  článok

 6. Technical-technological characteristics of the thermal process of color modification of birch wood with saturated water steam
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Acta facultatis technicae : scientific journal of Faculty of Technology. Roč. 24, č. 2 (2019), s. 61-73
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 2
  (5) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 7. Prečo membrány ešte nenahradili dosadzovacie nádrže. Príčiny nefunkčnosti membrán
  Frank Werner
  Hodulová Jana TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Hybská Helena TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : 11. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 15.-17. október 2019 : zborník prednášok a posterov. S. 246-252 / Gregušová Veronika ; Kohút Martin ; Kralčáková Milota ; Bekerová Lýdia ; Stanko Štefan ; Drtil Miloslav ; Belica Peter. - Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. Qualitative classification of vertical log splitters in forestry based on the evaluation of the most important parameters
  Harvánek Pavol TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Kováč Ján TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Acta facultatis technicae : scientific journal of Faculty of Technology. Roč. 24, č. 2 (2019), s. 9-17
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 2
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 9. Analýza špeciálnych lesníckych kolesových traktorov
  Krilek Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Tichý Branislav TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 121-132. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Kuvik Tomáš 1990- ; Víglaský Jozef 1948- ; Beňo Pavel 1962- ; Dado Miroslav 1976- ; Hnilica Richard 1974- ; Kotšmíd Stanislav 1989- ; Matej Jaroslav 1974- ; Koleda Peter 1984-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 10. Analýza technických parametrov harvesterových hlavíc v lesníctve
  Melicherčík Ján TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Krilek Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/0826/15 : vedecký recenzovaný zborník. S. 114-121 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Krilek Jozef 1981- ; Beňo Pavel 1962- ; Dado Miroslav 1976- ; Turis Ján 1964- ; Matej Jaroslav 1974- ; Kotšmíd Stanislav 1989-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok