Výsledky vyhľadávania

 1. The impact of ski pistes running on the species composition of selected herbaceous communities at the chosen ski resort Chopok-south abstract
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Jančová Margita (Školiteľ (konzultant)) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zborník anotácií 52. lesníckej konferencie ŠVOČ : Zvolen, 11.4. 2012. S. 43. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Vplyv úpravy lyžiarskych svahov na zloženie fytocenóz na vybraných lyžiarskych svahoch lokality Chopok - juh
  Sláviková Dagmar TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IX : zborník referátov. S. 157-163. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011 / Kontrišová Oľga 1943- ; Marušková Andrea ; Váľka Jozef 1952-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 3. Vplyv rekreácie a turistiky na lesné ekosystémy : Separátny výtlačok
  Jančová Margita TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Turistika v chránenej krajina - Lokalita Kysuca : Medzinárodný tvorivý študentský tábor Čierny Hron : Zborník prác. (1995), s. 14-16
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha