Výsledky vyhľadávania

 1. Development of fatal accidents during the leisure activities in the High Tatras (Slovakia) in twentieth century
  Jakubis Matúš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand? : conference proceeding, 1st - 3rd May 2017 Brno. P. 79-84. - Brno : Mendel University in Brno, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
  článok

  článok


 2. The inquiry of recreation quality in the area of Počúvadlo Lake in Štiavnické vrchy mountains through a visitors satisfaction
  Jakubis Matúš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Journal of landscape management. Vol. 7, no. 2 (2016), p. 22-26
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok


 3. The proposal of recreational and educational trail for disabled people in wheelchair around the historical water reservoir Počúvadlo
  Jakubisová Mariana TUZARB - Arborétum
  Public recreation and landscape protection - with man hand in hand? : conference proceeding, 5th - 6th May 2014, Křtiny. P. 288-295. - Brno : Mendel University in Brno, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok


 4. Návrh revitalizácie, rekreačného a edukačného využitia Komorovských jazier v katastrálnom území Banská Štiavnica
  Jakubis Matúš TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Jakubisová Mariana TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Rekreace a ochrana přírody : sborník příspěvků : 5. a 6. května 2010, Společenské a vzdělávací centrum zámku ve Křtinách. S. 92-95. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 5. Využitie lesných ciest na rekreačné účely
  Juško Vladimír TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Rekreace a ochrana přírody : sborník příspěvků : 5. a 6. května 2010, Společenské a vzdělávací centrum zámku ve Křtinách. S. 184-188. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 6. Súčasný stav drevinového porastu ako limitujúci faktor rekreačného využívania Chráneného areálu Banskoštiavnická kalvária
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen. Roč. 52, Suppl. 1 (2010), s. 133-145. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-2, Suppl. 1
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha


 7. Zhodnotenie aktuálneho stavu a možností rekreačného využívania Banskoštiavnickej kalvárie
  Turečeková Slavka TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Venkovská krajina 2010 : 8. ročník mezinárodní mezioborové konference : příspěvky z konference konané dne 20.-23. května 2010 v Hostětíně, Bílé Karpaty, Česká republika. S. 373-377. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, s.r.o., 2010
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 8. Integrating forest recreation and nature tourism into the rural economy. 3
  Simpson Murray
  Pichler Viliam TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Martin Suzanne
  Brouwer Renze
  European forest recreation and tourism : a handbook. P. 64-85. - London : Taylor & Francis, 2009 / Bell Simon 1957-
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok


 9. Posúdenie možností využitia mimoprodukčných funkcií v I. a II. ochrannom pásme vodárenskej nádrže Málinec
  Szeghö Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Prímestské lesy - potenciál a obhospodarovanie : medzinárodná konferencia usporiadaná Mestskými lesmi Košice a. s. : Košice 6. a 7. mája 2008. S. 119-123. - Košice : RESULT reklamná agentúra, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok


 10. Hodnotenie krajinného obrazu na území BR Východné Karpaty ako podklad pre zhodnotenie atraktivity územia pre cestovný ruch a rekreáciu
  Zavadinková Zuzana TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Biosférické rezervácie na Slovensku V. : zborník referátov z 5. národnej konferencie o BR Slovenska, konanej v Novej Sedlici 29.-30.9.2004. S. 79-84. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2004 / Midriak Rudolf 1939- ; Biosférické rezervácie na Slovensku V Národná konferencia o BR Slovenska
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok