Výsledky vyhľadávania

 1. Úprava smrekového dreva drevených organových píšťal liehovým lakom
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Štafura Andrej
  Žiaran Stanislav / Chlebo Ondrej ; Argalášová Ľubica ; Balážiková Michaela ; Beneš Petr 1964- Noise and vibration in practice : peer-reviewed scientific proceedings : vedecký recenzovaný zborník, Vol. 24. P. 11-14. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Acoustic properties of Norway spruce wood modified with staining fungus (Sydowia polyspora)
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Spišiak Dominik TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Reinprecht Ladislav TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Gergeľ Tomáš
  Vidholdová Zuzana TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Ondrejka Vojtěch TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  BioResources. Vol. 14, no. 2 (2019), p. 3432-3444 [online]
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/03/BioRes_14_2_3432_Danihelova_SRGVO_Acoustic_Props_Spruce_Wood_Modified_Staining_Fungus_15016.pdf
  článok

  článok

 3. Návrh vhodnej úpravy vybraných materiálov z recyklovaných technických textílií retardérmi horenia
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Sčensný Patrik TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Gergeľ Tomáš
  Zborník prezentácií a úspešných riešení inovatívnych projektov : konferencia Energofutura 2019 : Košice, Hotel Gloria Palac, 25.-26. marec 2019. [9 s.] [CD-ROM]. - Bratislava : Národný energetický klaster NEK, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Noise modelling in environment with combination of two acoustic softwares
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Ondrejka Vojtěch TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Sčensný Patrik TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Rimský Radovan
  Akustika : odborný časopis o akustice a vibracích. Vol. 31, č. březen/March (2019), s. 170-178
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Usage of recycled technical textiles as thermal insulation and an acoustic absorber
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Němec Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Gergeľ Tomáš
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Gordanová Jana TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Sčensný Patrik TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Sustainability. Vol. 11, issue 10 (2019), art. no. 2968 [13 p.] [online]
  xcla - ČLÁNKY
  (4) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  https://www.mdpi.com/2071-1050/11/10/2968/htm
  článok

  článok

 6. Acoustic and thermophysical properties of insulation materials based on wood wool
  Němec Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Igaz Rastislav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Gergeľ Tomáš
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Ondrejka Vojtěch TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Krišťák Ľuboš TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Kminiak Richard TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Akustika : odborný časopis o akustice a vibracích. Vol. 33, č. září/September (2019), s. 114-123
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 7. Rýchlosť šírenia zvuku v piliarskych sortimentoch z buka (Fagus sylvatica, L.)
  Bajza Ondrej TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Rohanová Alena TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 129-133 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. Dĺžkové spájanie ozvučných dosiek klavírov
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Rajštaterová Martina
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 15-22 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Nadpájanie smrekových doštičiek pri stavbe drevených organových píšťal
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Štafura Andrej
  Žiaran Stanislav / Argalášová Ľubica ; Balážiková Michaela ; Beneš Petr 1964- Noise and vibration in practice : peer-reviewed scientific proceedings : vedecký recenzovaný zborník, Vol. 23. P. 17-20. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 10. Špecifická úprava častí elektrickej gitary a ich kmitanie
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Sivčák Henrik
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 23-35 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok