Výsledky vyhľadávania

 1. Nábytkársky výkladový slovník : slovensko-česko-anglicko-nemecko-francúzsko-ruský. (časti nábytku, triedenie nábytku, druhy nábytku, design, ergonómia, skúšobníctvo, kvalita, história). Časť I.. Typológia
  Pauleová Denisa TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Deáková Veronika TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Klaudová Anna TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Ličková Zuzana TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Luptáková Jana TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Mikulášová Renáta
  Štefková Jaroslava TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Válková Ljuba
  Vyhnáliková Zuzana TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Joščák Pavol (Recenzent)
  Dvořák Zdeněk (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - 294 s.
  xkni - KNIHY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Deutsche Handelskorrespondenz. Teil I. Kommunikation im Geschäftsleben
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Šatanová Anna (Recenzent) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Deáková Veronika (Recenzent) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Klaudová Anna (Recenzent) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2009. - 72 s.
  xkni - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Deutsche Handelskorrespondenz. Teil II. Stellensuche
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Klaudová Anna (Recenzent) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Deáková Veronika (Recenzent) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Luptáková Jana (Recenzent) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2008. - 72 s.
  xkni - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Wirtschaftsdeutch : Lesetexte und Übungen
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2005. - 119 s.
  xkni - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Celouniverzitné pracoviská
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Prachár Ján TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Malko Ján
  Lukáčik Ivan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Žíhlavníková Elena TUZSLDK - Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU
  Válka Ján TUZUVT - Ústav výpočtovej techniky
  Pavelka Peter
  Šiagi Martin
  Technická univerzita vo Zvolene. S. 179-194. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002 / 1952- ; Šimko Ján 1952- ; Zdycha Pavel 1941-
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 6. Požiarna ochrana : výkladový slovník slovensko-česko-anglicko-nemecko-francúzsko-ruský [Slovak-Czech-English-German-French-Russian interpretative dictionary]
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Hudáková Katarína TUZDFJA
  Jasenská Magda TUZDFJA
  Klaudová Anna TUZDFJA
  Králová Kristína TUZDFJA
  Lejsalová Oľga TUZDFJA
  Pauleová Denisa TUZDFJA
  Tereňová Jana TUZDFJA
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2000. - 371 s., 29 cm
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 7. Ekologický výkladový slovník slovensko-anglicko-nemecko-francúzsko-ruský : ochrana prírody a životného prostredia
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Hudáková Katarína TUZDFJA
  Jasenská Magda TUZDFJA
  Klaudová Anna TUZDFJA
  Křečková Vlasta
  Lejsalová Oľga TUZDFJA
  Pauleová Denisa TUZDFJA
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1997. - 214 s.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 8. Lesnícky výkladový slovník slovensko-nemecko-anglicko-francúzsko-ruský : pestovanie lesa
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Hudáková Katarína TUZDFJA
  Jasenská Magda TUZDFJA
  Klaudová Anna TUZDFJA
  Křečková Vlasta
  Lejsalová Oľga TUZDFJA
  Pauleová Denisa TUZDFJA
  Válková Ljuba TUZ - Technická univerzita vo Zvolene
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1994. - 204 s.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha