Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis of qualitative features of beech and oak trunks as a determinant of the quality assessment
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Suchomel Jozef
  Danihelová Zuzana TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Forests. Vol. 12, issue 1 (2021), art. no. 15 [16 p.] [online]
  xcla - ČLÁNKY
  https://www.mdpi.com/1999-4907/12/1/15/htm
  článok

  článok

 2. StartUp projekt - koordinácia predaja dreva s vysokou pridanou hodnotou pre hudobné nástroje
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Rajštaterová Martina
  Suchomel Jozef (Recenzent)
  Gejdoš Miloš (Recenzent)
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 25-32. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. Potenciál drevnej suroviny pre výrobu hudobných nástrojov v podmienkach Slovenska
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Němec Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Lieskovský Martin (Recenzent)
  Suchomel Jozef (Recenzent)
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 91-97. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Potential, prices and resources of raw wood assortments for the pulp and paper industry in Central Europe
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Suchomel Jozef
  Selected processes of wood processing : selected, peer reviewed papers from the 11th International symposium "Selected processes at the wood processing“, September 9-11, 2015, Dudince, Slovakia. P. 210-217 [CD-ROM]. - Pfaffikon : Trans Tech Publications, 2016 / Geffert Anton 1955-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Resources, potential and prices of raw wood assortments for the pulp and paper industry
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Suchomel Jozef
  Selected processes at the wood processing : XI. international symposium, Hokovce 2015. S. 311-320 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čabalová Iveta 1979- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Geffert Anton 1955- ; Berčíková Jana ; Kačík František 1958- ; Geffert Anton 1955- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Čabalová Iveta 1979- ; Bubeníková Tatiana 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Use of terrestrial laser scanning to evaluate the spatial distribution of soil disturbance by skidding operations
  Koreň Milan TUZLFHUL - Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky
  Slančík Martin TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Suchomel Jozef TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Dubina Juraj
  iForest - biogeosciences and forestry. Vol. 8, no. 3 (2015), p. 386-393 [online]
  xcla - ČLÁNKY
  http://www.sisef.it/iforest/pdf/?id=ifor1165-007
  článok

  článok

 7. Train noise - comparison of prediction methods
  Němec Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Gergeľ Tomáš TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Danihelová Zuzana TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Suchomel Jozef TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Acta physica Polonica A. Vol. 127, no. 1 (2015), p. 125-127
  xcla - ČLÁNKY
  http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/127/a127z1p34.pdf
  článok

  článok

 8. Effect of cutting chain design on noise emitted by chainsaw: preliminary results
  Dado Miroslav TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Hnilica Richard TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 25-28. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Fyzikálno-akustické charakteristiky prechodových drevín
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Spišiak Dominik TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Halachan Pavol TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 17-23. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 10. Hluk a vibrácie - významné faktory ovplyvňujúce pracovný výkon a zdravie človeka
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zachar Martin TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Rybakowski Marek
  Dudarski Grzegorz
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 197-200. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika 1975- ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok