Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza borovicového dechtu metódou GC-MS
  Bubeníková Tatiana TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Vidholdová Zuzana TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Selected processes at the wood processing : XI. international symposium, Hokovce 2015. S. 99-103 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čabalová Iveta 1979- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Geffert Anton 1955- ; Berčíková Jana ; Kačík František 1958- ; Geffert Anton 1955- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Čabalová Iveta 1979- ; Bubeníková Tatiana 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Chemical changes of oak wood after heat treatment
  Čabalová Iveta TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Tribulová Tereza TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Selected processes at the wood processing : XI. international symposium, Hokovce 2015. S. 91-98 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čabalová Iveta 1979- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Geffert Anton 1955- ; Berčíková Jana ; Kačík František 1958- ; Geffert Anton 1955- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Čabalová Iveta 1979- ; Bubeníková Tatiana 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. Charakterizácia prírodných celulózových vlákien z rôznych zdrojov
  Čigášová Júlia
  Schwarzová Ivana
  Hospodárová Viola
  Števulová Nadežda
  Singovszká Eva
  Geffert Anton TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Selected processes at the wood processing : XI. international symposium, Hokovce 2015. S. 321-329 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čabalová Iveta 1979- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Geffert Anton 1955- ; Berčíková Jana ; Kačík František 1958- ; Geffert Anton 1955- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Čabalová Iveta 1979- ; Bubeníková Tatiana 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Kôra v procese odvárania buničiny
  Čunderlík Igor TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Račko Vladimír TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Vilkovský Peter TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Mišíková Oľga TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Selected processes at the wood processing : XI. international symposium, Hokovce 2015. S. 9-18 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čabalová Iveta 1979- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Geffert Anton 1955- ; Berčíková Jana ; Kačík František 1958- ; Geffert Anton 1955- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Čabalová Iveta 1979- ; Bubeníková Tatiana 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 5. Influence of some factors on the energy consumption needed for defrosting and following heating of frozen wood chips
  Delijski Nenčo S.
  Geffert Anton TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Geffertová Jarmila TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Brezin Veselin
  Radkova Izabela
  Selected processes at the wood processing : XI. international symposium, Hokovce 2015. S. 230-238 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čabalová Iveta 1979- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Geffert Anton 1955- ; Berčíková Jana ; Kačík František 1958- ; Geffert Anton 1955- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Čabalová Iveta 1979- ; Bubeníková Tatiana 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 6. Vplyv vlhkosti energetickej štiepky a teploty spalín emitovaných z kotla do atmosféry na komínovú stratu tepelného generátora
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Selected processes at the wood processing : XI. international symposium, Hokovce 2015. S. 262-271 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čabalová Iveta 1979- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Geffert Anton 1955- ; Berčíková Jana ; Kačík František 1958- ; Geffert Anton 1955- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Čabalová Iveta 1979- ; Bubeníková Tatiana 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 7. Význam impregnácie v sulfátovej várke
  Geffert Anton TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Geffertová Jarmila TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Seman Blažej TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Selected processes at the wood processing : XI. international symposium, Hokovce 2015. S. 28-35 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čabalová Iveta 1979- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Geffert Anton 1955- ; Berčíková Jana ; Kačík František 1958- ; Geffert Anton 1955- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Čabalová Iveta 1979- ; Bubeníková Tatiana 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 8. Stálosť kancelárskeho papiera na svetle
  Geffertová Jarmila TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Geffert Anton TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Selected processes at the wood processing : XI. international symposium, Hokovce 2015. S. 172-181 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čabalová Iveta 1979- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Geffert Anton 1955- ; Berčíková Jana ; Kačík František 1958- ; Geffert Anton 1955- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Čabalová Iveta 1979- ; Bubeníková Tatiana 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Resources, potential and prices of raw wood assortments for the pulp and paper industry
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Suchomel Jozef
  Selected processes at the wood processing : XI. international symposium, Hokovce 2015. S. 311-320 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čabalová Iveta 1979- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Geffert Anton 1955- ; Berčíková Jana ; Kačík František 1958- ; Geffert Anton 1955- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Čabalová Iveta 1979- ; Bubeníková Tatiana 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 10. Teplovzdušné sušenie reakčného dreva buka
  Huráková Tatiana TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Klement Ivan TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Selected processes at the wood processing : XI. international symposium, Hokovce 2015. S. 220-229 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čabalová Iveta 1979- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Geffert Anton 1955- ; Berčíková Jana ; Kačík František 1958- ; Geffert Anton 1955- ; Geffertová Jarmila 1956- ; Čabalová Iveta 1979- ; Bubeníková Tatiana 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok