Výsledky vyhľadávania

 1. On search for elasticity parameters of a violin top
  Povolný Jiří
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Otčenášek Zdeněk
  Kubák Jindřich
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 117-126 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Determination of mechanical properties of material using holographic interferometry and FEM analysis
  Labaš Vladimír
  Minárik Stanislav
  Labašová Eva
  Slabeycius Juraj
  Černecký Jozef TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  XXIV DIDMATTECH 2011 : problems in teachers education. P. 55-62. - Kraków : Instytut techniki UP, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. Návrh metodiky vybraných modifikácií dreva pre výrobu xylofónových doštičiek
  Babiak Igor TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Material - Acoustics - Place 2010 : proceedings of the 5th international symposium : September 08-10, 2010 Zvolen - Slovakia. P. 7-14. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 4. Vlastnosti lepeného spoja a ich vplyv na akustickú kvalitu hudobných nástrojov dizertačná práca
  Danihel Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Danihelová Anna (Školiteľ (konzultant)) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen, 2010. - 103 s. : obr., tab., graf., 3 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 5. Elastic characteristics of wood and their influence on vibrational properties of violin plates
  Danihelová Anna TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  16th Conference of Slovak physicists : proceedings : 10.-13.9.2007 University of Žilina, Žilina. P. 33-34. - [S.l.] : Slovak Physical Society, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Posúdenie vplyvu povrchových úprav na elastické charakteristiky dreva
  Danihelová Anna TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Ružinská Eva TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Acta Mechanica Slovaca, Interantikor - Povrchové inžinierstvo 2008. Roč. 12, č. 4-B (2008), s. 63-68
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 7. Materiál a povrchová úprava pri výrobe hudobných nástrojov
  Danihelová Anna TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Research and teaching of physics in the context of university education. P. 102-107. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 8. Elastic constants of particleboard and medium density fibreboard
  Wilcyňski Arnold
  Joščák Pavol (Prekladateľ) TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Nábytok 2000 : Zborník [referátov zo sympózia]. S. 149-153. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 9. Application of the electroacoustic and optical methods in studying the elastic properties of wood : Reprint
  Urgela Stanislav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Rajčan Emil TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Petr Pavel TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Fortschritte der Akustik : DAGA '94. Teil C. (1994), s. 977-980
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha