Výsledky vyhľadávania

 1. článok

  článok

 2. Quality of surface finishes for beech stairs
  Slabejová Gabriela TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Šmidriaková Mária TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Kadlečík Juraj
  Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology. No. 106 (2019), p. 67-71
  xcla - ČLÁNKY
  http://wtd.sggw.pl/pix/files/106.pdf
  článok

  článok

 3. Estetické a štrukturálne zmeny povrchovo upraveného termicky modifikovaného dreva vplyvom prirodzeného starnutia abstrakt
  Vidholdová Zuzana TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Mamoňová Miroslava TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Workshop Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích : recenzovaný sborník abstraktů. S. 11-12. - [S.l.] : [s.n.], 2019
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Farebná stabilita povrchovo upraveného smrekového dreva vybranými lakmi určenými pre interiér
  Kúdela Jozef TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Sikora Adam
  Svocák Ján
  Povrchové inžinierstvo 2018 : zborník príspevkov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie. S. 9-12 [CD-ROM]. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. článok

  článok

 6. Povrchová úprava drevených plastík
  Mertušová Mária
  Slabejová Gabriela TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  ŠVOČ 59 : 59th international student's scientific conference, 10th May 2018 : volume of articles. S. 668-679 [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2018 / Čabalová Iveta 1979- ; Čabalová Iveta 1979- ; Simanová Ľubica 1963- ; Kaputa Vladislav 1976- ; Zachar Martin 1981- ; Slabejová Gabriela 1975- ; Melicherčíková Iveta 1979- ; Bajza Ondrej 1990-
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 7. Discharge plasma treatment of wood surfaces
  Novák Igor
  Sedliačik Ján TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Kleinová Angela
  Matyašovský Ján
  Jurkovič Peter
  Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology. No. 104 (2018), p. 169-173
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  http://wtd.sggw.pl/pix/files/Annals%20of%20WULS%20tom%20104.pdf
  článok

  článok

 8. Adhézia vybraných náterových systémov na hnilom dreve
  Slabejová Gabriela TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Vidholdová Zuzana TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Drevoznehodnocujúce huby 2018 : vedecký recenzovaný zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Ladislava Reinprechta, CSc. a prof. RNDr. Jána Gápera, CSc.. S. 130-137 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Vidholdová Zuzana 1975- ; Hlaváč Pavol 1965- ; Kunca Andrej 1973- ; Blaško Ľubomír 1964- ; Nosáľ Erik 1989- ; Jochim Stanislav 1972-
  xcla - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  https://kiolk.tuzvo.sk/sk/file/876/download?token=HIjnD1En
  článok

  článok

 9. Pôsobenie studených kvapalín na povrchovo upravené termodrevo
  Vidholdová Zuzana TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Slabejová Gabriela TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Nábytok a výrobky z dreva 2018 : medzinárodný vedecko-odborný seminár. S. 87-97. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Langová Nadežda 1974- ; Sedliačik Ján 1968- ; Joščák Pavol 1951- ; Veselovský Juraj 1951-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok

 10. Kompozitný drevný materiál a spôsob jeho úpravy zverejnená prihláška úžitkového vzoru : prihláška č. 91-2016. Vestník ÚPV SR č. 12/2017
  Iždinský Ján TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Reinprecht Ladislav TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Vidholdová Zuzana TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Nosáľ Erik TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky , 2017. - 5 s.
  xkni - KNIHY
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/91-2016
  kniha

  kniha