Zdroje

Ďalšie zdroje môžu byť k dispozícii po  prihlásení

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene

Google

Google Scholar

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

Slovenská ekonomická knižnica EU

Knižnica univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (aRL)

  • Online katalóg.
  • Online autority.

Slovenská akadémia vied Bratislava

Národní knihovna ČR v Praze

  • Online katalog Národní knihovny obsahuje veškeré záznamy knih od r.1995 a dalších druhů dokumentů od r.1996 nebo 1997 a tzv. studijní fond (exempláře půjčitelné domů).