Počet záznamov: 1  

Evalvácia a modifikácia modelov výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy

  1. VALICA, Miroslav - FRIDRICHOVÁ, Petra - ROHN, Terézia. Evalvácia a modifikácia modelov výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. 2. vyd. (1. printové). Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2017. 200, [74] s. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISBN 978-80-557-1267-3.