Number of the records: 1  

Baláž, Vojto

  1. Name and titlesBaláž Vojto
    File200 - súbor autorít osobných mien
    References (1) - Katalógy z výstav a obrazové dokumenty - Autor textu katalógu
    person

    person

Number of the records: 1