Number of the records: 1  

Rozvoj amatérskej fotografie na Slovensku

  1. Rozvoj amatérskej fotografie na Slovensku / Ladislav Noel. -- [1.] vyd. -- Bratislava : Osvetový ústav, 1988. -- 324 s.+12s. príl. : 2 tab., bibliogr. -- (Záujmová umelecká činnosť). -- Publikácia k príležitosti 150. výročia vynálezu fotografie /1939-1989/. -- (brož.) 77.04(437.6)"1839/1989"(091):374 BA308