Number of the records: 1  

Vývin detského výtvarného prejavu v predškolskom a rannom školskom veku

  1. Vývin detského výtvarného prejavu v predškolskom a rannom školskom veku : Písomná práca z doplnkového pedagogického štúdia / Miroslav Šimkovic. -- Bratislava : VŠVU, 2002. -- 8 s. -- (brož.) BA308