Number of the records: 1  

Reštaurovanie sakristie Starého zámku

  1. PLEKANEC, Vladimír. Reštaurovanie sakristie Starého zámku. In Neskorogotický oltár Majstra MS z roku 1506 v Banskej Štiavnici : zborník prednášok z medzinárodného sympózia. - Banská Štiavnica : Slovenské banské muzeum, 2003. ISBN 80-85579-25-1, s. 143-159.