Number of the records: 1  

Vývin detského výtvarného prejavu v predškolskom a rannom školskom veku

  1. ŠIMKOVIC, Miroslav. Vývin detského výtvarného prejavu v predškolskom a rannom školskom veku : Písomná práca z doplnkového pedagogického štúdia. Bratislava : VŠVU, 2002. 8 s. Školiteľ: Ladislav Čarný.