Search results

 1. Pozostatky dotyku : písomná časť diplomovej práce / Autor Patrik Garay ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Ján Kralovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2018 - 34 strán
  book

  book


 2. Deti siete : písomná časť diplomovej práce / Autor Michaela Krkošková ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Beata Jablonská - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2018 - 35 strán
  book

  book


 3. Chcela by som mačičku : písomná časť diplomovej práce / Autor Cynthia Gregorová ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Beata Jablonská - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2018 - 26 strán
  book

  book


 4. Od žltej k modrej : denníkové reflexie : písomná časť diplomovej práce / Autor Katarína Škamlová ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Daniel Grúň - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2018 - 67 strán
  book

  book


 5. Tézy : technologický vývoj diela : písomná časť diplomovej práce / Autor Matúš Holub ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Silvia Lacková Čúzyová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2017 - 34 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SL17 2403146085sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 6. Mesianizmus a umenie : písomná časť diplomovej práce / Autor Miroslav Žolobanič ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Beata Jablonská - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2017 - 40 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SL17 2408646140sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 7. Princípy maliarskeho vrstvenia a presahy do digitálneho média : písomná časť dizertačnej práce / Autor Jakub Reken ; Školiteľ (konzultant) Ivan Csudai, Peter Michalovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra maľby a iných médií, 2017 - 93 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DIII 2395245999sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 8. Informácia ako médium : hromadenie informácie ako príčina jej straty v dobe informačnej explózie : písomná časť dizertačnej práce / Autor Pavol Truben ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Ján Pernecký - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2017 - 85 s., [13] s. obr. príl. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DIII 2395646003sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 9. Princípy maliarskeho vrstvenia a presahy do digitálneho média : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti "artis doctor" (v skratke Art.D.) v študjinom odbore 2.2.1 výtvarné umenie / Autor Jakub Reken ; Školiteľ (konzultant) Ivan Csudai, Peter Michalovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra maľby a iných médií, 2017 - 27 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 2397246020sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 10. Informácia ako médium : hromadenie informácie ako príčina jej straty v dobe informačnej explózie : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti "artis doctor" (v skratke Art.D.) v študjinom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie / Autor Pavol Truben ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Ján Pernecký - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2017 - [23] s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 2397646024sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book