Search results

 1. Tézy : technologický vývoj diela : písomná časť diplomovej práce / Autor Matúš Holub ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Silvia Lacková Čúzyová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2017 - 34 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SL17 2403146085sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 2. Mesianizmus a umenie : písomná časť diplomovej práce / Autor Miroslav Žolobanič ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Beata Jablonská - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2017 - 40 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SL17 2408646140sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 3. Princípy maliarskeho vrstvenia a presahy do digitálneho média : písomná časť dizertačnej práce / Autor Jakub Reken ; Školiteľ (konzultant) Ivan Csudai, Peter Michalovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra maľby a iných médií, 2017 - 93 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DIII 2395245999sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 4. Informácia ako médium : hromadenie informácie ako príčina jej straty v dobe informačnej explózie : písomná časť dizertačnej práce / Autor Pavol Truben ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Ján Pernecký - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2017 - 85 s., [13] s. obr. príl. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DIII 2395646003sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 5. Princípy maliarskeho vrstvenia a presahy do digitálneho média : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti "artis doctor" (v skratke Art.D.) v študjinom odbore 2.2.1 výtvarné umenie / Autor Jakub Reken ; Školiteľ (konzultant) Ivan Csudai, Peter Michalovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra maľby a iných médií, 2017 - 27 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 2397246020sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 6. Informácia ako médium : hromadenie informácie ako príčina jej straty v dobe informačnej explózie : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti "artis doctor" (v skratke Art.D.) v študjinom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie / Autor Pavol Truben ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Ján Pernecký - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2017 - [23] s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 2397646024sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 7. Princípy maliarskeho vrstvenia a presahy do digitálneho média [elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca / Autor Jakub Reken ; Školiteľ (konzultant) Ivan Csudai, Peter Michalovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra maľby a iných médií, 2017 - 1 CD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DV 2399246040príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book


 8. Informácia ako médium : hromadenie informácie ako príčina jej straty v dobe informačnej explózie [elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca / Autor Pavol Truben ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Ján Pernecký - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2017 - 1 CD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DV 2399646044príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book


 9. Melancholie a architektura [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Autor Kristýna Smrčková ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2017 - 1 CD
  computer file

  computer file


 10. Tézy : technologický vývoj diela [elektronický zdroj] : teoretická diplomová práca, praktická diplomová práca / Autor Matúš Holub ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Silvia Lacková Čúzyová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2017 - 1 CD [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SLV 2413946226príručná knižnica - študovňa
  book

  book