Search results

 1. Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova : atomic I. / Editor Nina Gažovičová ; Autor textu katalógu Raluca Voinea, Janneke Vries de, Aneta Mona Chisa, Lucia Tkáčová - Bratislava : The Auction House SOGA, 2018 - 221 strán ISBN 978-80-89715-35-0 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 2468447040sklad zadný
  book

  book

 2. Lesson of relativity : programy a tendencie v slovenskom vizuálnom umení 1965-2016 / Autor textu katalógu Nina Gažovičová - Bratislava : Art RePublic, 2016 - 253 s. ISBN 978-80-972423-0-5 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 896745595sklad zadný
  book

  book

 3. Od sadry k žuvačke : autorské techniky a stratégie / kurátor výst. Barbora Geržová - Nitra : Nitrianska galéria, 2009 - 53 s. ISBN 978-80-85746-43-3 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 8967 138734sklad zadný
  book

  book

 4. 2009 Slovakia : donumenta : international festival for art and culture in Regensburg september 20th to november 08th, 2009, / vedec. red. Regina Hellwig-Schmid - Regensburg : Donumenta Regensburg e. V., 2009 - 239 s. ISBN 978-3-9809125-6-3 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 8967 138733sklad zadný
  book

  book

 5. Galéria HIT / Redakcia katalógu Lucia Tkáčová - Bratislava : Galéria HIT, [2006] - [28] s. [2, currently available 2]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 8967 136649sklad zadný
  II 8967 236650sklad zadný
  book

  book

 6. Keine Wunderkammer : Galéria HIT / Galéria Singel, Bratislava, 28.3.-21.4.2006 / [Kurátorka výstavy Ivana Moncoľová] - [Bratislava] : Tympanon, 2006 - [12] s. ISBN 80-969385-2-5 [2, currently available 2]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 8967 136671sklad zadný
  II 8967 236672sklad zadný
  book

  book

 7. Pekní chalani : (výstava ako umelecké dielo) / Lucia Tkáčová ; Vedúca diplomovej práce Mária Orišková - Bratislava : VŠVU, [Katedra maľby], 2004 - [37] s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  III 77/200477sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book