Search results

 1. Deti Patrónky : 2009-2019 / editor Jozef Sedlák ; autor textu Eduard Filo, Daniela Čarná, Jozef Sedlák. - Prvé vydanie - Bratislava : [Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií], 2019 - 101 strán ISBN 978-80-8189-032-1 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 2509647518sklad zadný
  book

  book

 2. Otvorená galéria : zborník z konferencie galerijnej pedagogiky, Kunsthalle Bratislava a Slovenská národná galéria, 25. apríl 2018 / Editor Daniela Čarná, Barbora Tribulová. - Prvé vydanie - Bratislava : Kunsthalle Bratislava, 2018 - 117 strán ISBN 978-80-972754-4-0 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 2509447514sklad zadný
  book

  book

 3. Umenie zblízka 7 : z galérie do školy, zo školy do galérie. Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy pre žiakov od 10 do 15 rokov / Autor projektu Daniela Čarná - Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, vzdelávacie oddelenie, 2017 - 7 voľných listov ISBN 978-80-89340-88-0 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 896746591sklad zadný
  book

  book

 4. Prítomnosť a význam maľby v stratégiách slovenského konceptuálneho umenia 70. rokov 20. storočia : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti "philosophiae doctor" (v skratke PhD.) v študijnom obore 2.1.18 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry / Autor Beata Jablonská ; Školiteľ (konzultant) Zora Rusinová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2014 - 17 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 2209343163sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 5. Forma a obsah extrému - občania. Aspekty smrti v umení euroamerického kontextu od 90. rokov 20. storočia po súčasnosť : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti "artis doctor" (v skratke Art.D.) v študjinom odbore 2.2.1 výtvarné umenie / Autor Štefan Papčo ; Školiteľ (konzultant) Ján Hoffstädter, Vladimír Beskid - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2014 - 15 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 2210143171sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 6. Prítomnosť a význam maľby v stratégiách slovenského konceptuálneho umenia 70. rokov 20. storočia [: elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca / Autor Beata Jablonská ; Školiteľ (konzultant) Zora Rusinová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2014 - 1 CD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DV 2219543265príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book

 7. Forma a obsah extrému - občania. Aspekty smrti v umení euroamerického kontextu od 90. rokov 20. storočia po súčasnosť [: elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca / Autor Štefan Papčo ; Školiteľ (konzultant) Ján Hoffstädter, Vladimír Beskid - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2014 - 1 DVD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DV 2220343273príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book

 8. Paradox 90. : kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993-1998) / Editor Juraj Čarný, Richard Gregor. - 1. slov. vyd. - Bratislava : Slovenské centrum vizuálnych umení (Národné osvetové centrum), 2014 - 363 s. ISBN 978-80-971709-6-7 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 896743363sklad zadný
  book

  book

 9. Súčasné umenie pre deti : sprievodca výstavou Paradox 90., Kunsthalle KIDS / Koncepcia výstavy, aut. textu Daniela Čarná, Richard Gregor - Bratislava : Dom umenia / Kunsthalle Bratislava, 2014 - [8] s. [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  I 2229343364sklad predný
  book

  book

 10. Umenie zblízka 5 : pohľad detí na slovenské umenie 20. a 21. storočia / Koncepcia výstavy, autor textu katalógu Daniela Čarná ; Autor textu katalógu Petra Baslíková - Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2014 - 34 s. ISBN 978-80-89340-64-4 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 896743833sklad zadný
  book

  book