Search results

 1. Stredoveká nástenná maľba na Spiši / Autor Milan Togner, Vladimír Plekanec - Bratislava : Arte Libris, 2012 - 383 s. ISBN 978-80-971214-0-2 [1, currently available 0]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 2315944855sklad zadnývypož.( (until 23.10.2043)

 2. Princíp zabezpečenia hmotnej podstaty umeleckých diel vytvorených na drevenej podložke v historickom kontexte : autoreferát dizertačnej práce na získanie: Art.D. umelecko-akademická hodnosť artis doctor v odbore doktorandského štúdia: 82-16-9 výtvarné umenie v špecializácii: reštaurovanie / Autor Ján Hromada ; Školiteľ (konzultant) Vladimír Plekanec, Jozef Medvecký - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2010 - 25 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 2025040431sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 3. Princíp zabezpečenia hmotnej podstaty umeleckých diel vytvorených na drevenej podložke v historickom kontexte [elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca / Autor Ján Hromada ; Školiteľ (konzultant) Vladimír Plekanec, Jozef Medvecký - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2010 - 1 DVD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DV 2027340454príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book


 4. Problematika reštaurovania olejomalieb 19. storočia : dizertačná práca / Autor Petra Hoffstädterová Dostálová ; Školiteľ (konzultant) Vladimír Plekanec, Ivan Rusina - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2009 - 165 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DIII 1951639384sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 5. Problematika reštaurovania olejomalieb 19. storočia : autoreferát dizertačnej práce na získanie: ArtD., umelecko-akademická hodnosť artis doctor v odbore doktorandského štúdia: 82-16-9 výtvarné umenie v špecializácii: reštaurovanie / Autor Petra Hoffstädterová Dostálová ; Školiteľ (konzultant) Vladimír Plekanec, Ivan Rusina - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2009 - 25 s., [4] s. obr. príl. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 1952039388sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 6. Problematika reštaurovania olejomalieb 19. storočia, teoretická časť; Reštaurovanie olejomaľby z 19. storočia od J.J.Stundera, praktická časť [elektornický zdroj] : dizertačná práca / Autor Petra Hoffstädterová Dostálová ; Školiteľ (konzultant) Vladimír Plekanec, Ivan Rusina - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2009 - 1 CD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DV 1952339391príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book


 7. Reštaurovanie olejomaľby z 19. storočia od J.J.Stundera, praktická časť [elektronický zdroj] : dokumentácia praktickej časti dizertačnej práce / Autor Petra Hoffstädterová Dostálová ; Školiteľ (konzultant) Vladimír Plekanec, Ivan Rusina - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2009 - 1 CD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DV 1952439392príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book


 8. Princíp zabezpečenia hmotnej podstaty umeleckých diel vytvorených na drevenej podložke v historickom kontexte : písomná časť bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná práca, habilitačná práca / Autor Ján Hromada ; Školiteľ (konzultant) Vladimír Plekanec, Jozef Medvecký - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2009 - 127 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DIII 2022040401sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 9. Odvrátená strana obrazu : metódy dublovania závesného obrazu : dizertačná práca / aut. Tatiana Eichler ; školiteľ dizertačnej práce Vladimír Plekanec - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2008 - 119 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DIII 18983 138460sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 10. Odvrátená strana obrazu : metódy dublovania závesného obrazu : autoreferát dizertačnej práce na získanie umelecko-akademickej hodnosti artis doctor v odbore doktorandského štúdia 82-16-2 výtvarné umenie v špecializácii: reštaurovanie / aut. Tatiana Eichler ; školiteľ dizertačnej práce Vladimír Plekanec - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2008 - 21 s., [10] s. obr. príl. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 19036 138570sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book