Search results

 1. Portrét : vzťah medzi modelom a jeho zobrazením v maľbe v druhej polovici 20. storočia : dizertačná práca / Autor Alena Adamíková ; Školiteľ (konzultant) Daniel Fischer, Beata Jablonská - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2011 - 81 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DIII 2034740639sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 2. Portrét : vzťah medzi modelom a jeho zobrazením v maľbe v druhej polovici 20. storočia, teoretická dizertačná práca; Tváre a ich podoby, podoby a ich tváre, praktická dizertačná práca : autoreferát doktorandskej dizertačnej práce na získanie vedecko-akademického titulu Art. D. v šturijnom odbore 2.2.1 výtvarné umenie / Autor Alena Adamíková ; Školiteľ (konzultant) Daniel Fischer, Beata Jablonská - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2011 - 22 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 2035140643sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 3. Človek ako subjekt a objekt : súčasná portrétna fotografia : [dizertačná práca] / Autor Jana Ilková ; Školiteľ (konzultant) Ján Krížik, Bohunka Koklesová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2010 - 63 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DIII 2021940400sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 4. Človek ako subjekt a objekt : súčasná portrétna fotografia : autoreferát dizertačnej práce v odbore 82-16-9 výtvarné umenie, v špecializácii "voľná výtvarná tvorba", na získanie akademického titulu "artis doctor" / Autor Jana Ilková ; Školiteľ (konzultant) Ján Krížik, Bohunka Koklesová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2010 - 22 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 2024640427sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 5. Zaostrené na súčasný portrét : teoretická diplomová práca / aut. Andrea Juneková ; vedúca diplomovej práce Bohunka Koklesová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2009 - 73 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SL09 19089 138624sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 6. Podoby portrétu v 2. polovici 20. storočia : teoretická diplomová práca / Andrea Bartošová ; Vedúci diplomovej práce Mária Orišková - Bratislava : VŠVU, Katedra maľby a iných médií, 2005 - 28 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  III 4/20054sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 7. Portrét - zrkadlo spoločnosti : teoretická diplomová práca / Jana Ilková ; vedúci dipl. práce Bohunka Koklesová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2004 - 49 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  III 30/200430sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 8. Portrét - odraz umelca : teoretická diplomová práca / Zuzana Mokošová - Bratislava : VŠVU, Katedra maliarstva, 2001 - 35, [11] s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  44/0144sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 9. Reprezentačný portrét v maliarstve : Teoretická diplomová práca / Zuzana Surkošová - Bratislava : VŠVU, Katedra reštaurovania - Ateliér reštaurovania maľby, 2000 - 41, [18] listov [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  75/0075sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 10. Súčasný portrét v kontexte historického vývoja portrétovej fotografie : teoretická diplomová práca / Autor Peter Ančic ; Školiteľ (konzultant) Michaela Pašteková - 2010 - 33 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SL10 1960839526sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book