Search results

 1. AD Architectural design - Chichester : John Wiley&Sons Ltd. obmesačník ISBN 10 0470093285 ISSN 0003-8504
  Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  2020: 1, 2
  2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2006: nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6
  journal

  journal

 2. Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu = journal of architectural and town-planning theory - Bratislava : ÚSTARCH SAV. štvrťročník ISSN 0044 8680
  Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  2019: 1-2, 3-4
  2018: 1-2, 3-4
  2017: 1-2, 3-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 1-4
  2000: 1-4
  1999: 1-4
  1998: 1-4
  1997: 1-4
  journal

  journal

 3. Japan architect - Tokyo : Shinkenshiku-sha Co., Ltd.. štvrťročník ISSN 1342-6478
  Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  2019: 112, 113, 114, 115
  2018: 108, 109, 110, 111
  2017: 104, 105, 106, 107
  2016: 100-101, 102-103
  2015: 96-97, 98-99
  2014: 92-93, 94-95
  2013: 88-89, 90-91
  2012: 84-85, 86-87
  2011: 80-81, 82-83
  2010: 76-77, 78-79
  2009: 72-73, 74-75
  2008: 68-69, 70-71
  2007: 64-65, 66-67
  2006: 60-63
  2005: 56-59 32-33, 34-35, 36-37, 38-39
  journal

  journal

 4. Šperk versus architektúra = dialóg [elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca / Autor Lucia Gašparovičová ; Školiteľ (konzultant) Karol Weisslechner, Silvia Seneši Lutherová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra úžitkového umenia, 2019 - 1 DVD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DV 2524247685príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book

 5. Utópia architektúry [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Autor Kristína Rigasová ; Školiteľ (konzultant) Jana Hojstričová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2019 - 1 DVD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SLV 2520247645príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  computer file

  computer file

 6. 7.Modely

  Modely [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Autor Christopher Varga ; Školiteľ (konzultant) Ján Studený - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra architektonickej tvorby, 2019 - 1 CD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SLV 2522647669príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  computer file

  computer file

 7. Scéna maľby, grafika objektu [elektronický zdroj] : bakalárska práca / Autor Lucia Žitnayová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra maliarstva, 2019 - 1 USB kľúč [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SLV 2522247665príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  computer file

  computer file

 8. Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní : Záhorie 2019 / Zodpovedný redaktor / Imprimátor Peter Šimon, Ivan Pilný - Bratislava : RESTAU.ART, 2019 - 277 strán ISBN 978-80-570-1293-1 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 1821147516sklad zadný
  book

  book

 9. Indore : dialogues in existence : a documentation on community architecture and affordable housing / šéfredaktor Shruti Barve - Mumbai : Rizvi College of Architecture, 2019 - 152 strán ISBN 978-81-940293-0-4 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  III 2510347529sklad zadný
  book

  book