Search results

 1. Obrazy vo svetle iných obrazov (telo, text, technika) : dizertačná práca / aut. Nóra Ružičková ; Tomáš Ruller, Mária Orišková - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2009 - 82 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DIII 19406 139105sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 2. Obrazy vo svetle iných obrazov (telo, text, technika); Na margo (rody, roly, reči), praktická časť dizertačnej práce : autoreferát dizertačnej práce na získanie umelecko-akademickej hodnosti artis doctor v odbore doktorandského štúdia: 82-16-9 výtvarné umenie v špecializávii voľná výtvarná tvorba / aut. Nóra Ružičková ; Tomáš Ruller, Mária Orišková - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2009 - 17 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 19407 139106sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 3. Obrazy vo svetle iných obrazov (telo, text, technika); Na margo (rody, roly, reči), praktická časť dizertačnej práce [elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca, autoreferát / aut. Nóra Ružičková ; Tomáš Ruller, Mária Orišková - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2009 - 1 CD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DV 19431 139145príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book

 4. Slovenské umenie po roku 1968 : znaky, značky, symboly v tvorbe J. Kollera, Ľ. Ďurčeka, J. Budaja, R. Sikoru, J. Meliša / Michaela Bednárová ; Vedúca diplomovej práce Petra Hanáková - Bratislava : VŠVU, Katedra teórie a dejín umenia, 2007 - 27 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SL07 18343 137160sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 5. Spiritualita v tvorbe Alexandra Trizuljaka : teoretická diplomová práca / Miroslav Pallo ; Vedúci diplomovej práce Andrej Botek - Bratislava : VŠVU, Katedra sochárstva, 2007 - 40 s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SL07 18398 137215sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 6. Decorative art 70s / Editor Charlotte Fiell, Peter Fiell - Köln : Taschen Köln, London, Los Angeles, Madrid, Paris, Tokio, 2006 - 575 s. ISBN 3-8228-5043-8 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  I 1977739763sklad predný
  Decorative art 70s

  book

 7. Po bitke je každý generál alebo Spoločný komunikačný priestor výtvarného umenia a dokumentárneho filmu 70tych rokov : Teoretická diplomová práca / Denisa Bogdalíková - Bratislava : VŠVU, Katedra sochárstva, 2003 - 133, [4] s. [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  5/20035sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book

 8. Martha Rosler : Semiotics of the Kitchen - New York : Electronic Arts Intermix, 2003 [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  V 353364príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book

 9. Umenie sedemdesiatych rokov / Hl. zost. Zdeno Kolesár ; Ďal. zost. Ľuba Mrenicová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 1997 - 77 s. ISBN 80-88675-48-0 [5, currently available 5]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 1612630658sklad zadný
  II 1612630659sklad zadný
  II 1612630688sklad zadný
  II 1612630689sklad zadný
  II 1612630690sklad zadný
  book

  book

 10. My - dzisiaj. O sztuce pokolenia lat sedemdziesiatych : Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych, Poznan, jeseň 1991 a 1992 / Red. kat. Ewa Hornowska. - Poznan : ZO ZPAP, 1993 - 198 s. [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 896729748sklad zadný
  book

  book