Search results

 1. RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia [elektronický zdroj] : fotografia, koncept a performancia v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Štúdie k fotografickej tvorbe Ľubomíra Ďurčeka, Vladimíra Kordoša, Rudolfa Sikoru a Ľuba Stacha / Autor Lenka Lindák Lukačovičová ; Školiteľ (konzultant) Ľubomír Stacho, Daniel Grúň - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2018 - 1 DVD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DV 2443246691príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book


 2. Reštaurovanie kamenného erbu rodu Apponyi z fasády pohrebnej kaplnky pri r.k. kostole Sv. Petra a Pavla v Oponiciach : kultúrne dedičstvo rodu Apponyi v Oponiciach : písomná časť diplomovej práce / Autor Ján Telek ; Školiteľ (konzultant) Gabriel Strassner, Juraj Žáry - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2018 - 54 strán [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SL18 2451846777sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 3. Záznamy/súkromné udalosti [elektronický zdroj] : obraz (odraz) intimity a osobný príbeh v umení žien na prelome 20. a 21. storočia / Autor Dana Sochorová ; Školiteľ (konzultant) Ladislav Čarný, Zora Rusinová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra teórie a dejín umenia, 2018 - 1 CD [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  DV 2443946698príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book


 4. Eugen Bárkány : medzi Prešovom a Bratislavou / Autor Maroš Borský, Jana Švantnerová ... [et al.] - Bratislava : [Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah], 2018 - 215 strán ISBN 978-80-969720-8-1 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 896746635sklad zadný
  book

  book


 5. Monogramista T.D - idegen / Editor Gabriela Kisová, Dezider Tóth - Bratislava : Krokus galéria, 2018 - 35 strán ISBN 978-80-970810-8-9 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 896746917sklad zadný
  book

  book


 6. Peter Roller : bodkovanie / Autor textu Ivan Jančár, Peter Roller ; Kurátor výst. Ivan Jančár - Bratislava : [Galéria mesta Bratislavy], [2018] - [63] strán ISBN 978-80-973076-0-8 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 896746795sklad zadný
  book

  book


 7. Vladimír Dedeček : interpretations of his architecture. The work of a post war slovak architecture / Editor Monika Mitášová ; Autor textu katalógu Marian Zervan, Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Monika Mitášová - Basel : Birkhäuser Verlag, 2018 - 841 strán ISBN 978-3-0356-1598-2 [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  PI 2440946658príručná knižnica - študovňaIn-Library Use Only
  book

  book


 8. Opuscula historiae artium '17 : časopis Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity / Editor Pavel Suchánek - Brno : Masarykova univerzita, 2018 - 118-241 strán. 2 x ročne ISSN 1211-7390 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 1875646787sklad zadný
  journal

  journal


 9. Techniky nástennej maľby a ich tmelenie v reštaurátorskej praxi : freska, seko, fresko-seko : písomná časť diplomovej práce / Autor Dominik Ondirko ; Školiteľ (konzultant) Ján Sikoriak, Zuzana Machatová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2018 - 35 strán [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  SL18 2449946758sklad zadnýIn-Library Use Only
  book

  book


 10. Anatomie skoku do prázdna : rok 1968 a výtvarné umění v Československu / Editor Helena Musilová ; Autor textu Helena Musilová, Ludmila Vachtová - Lomnice nad Popelkou : Matěj Bárta, Studio JB, [2018] - 190 strán ISBN 978-80-86512-58-7 [1, currently available 1]
  Call numberTrack No.LocationSublocationInfo
  II 896746661sklad zadný
  book

  book