Resources

More resources available after  login

Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave

National Library of Praha

  • Online katalog Národní knihovny obsahuje veškeré záznamy knih od r.1995 a dalších druhů dokumentů od r.1996 nebo 1997 a tzv. studijní fond (exempláře půjčitelné domů).

Uviversitas Carolina Prague

  • elektronický katalog monografií, časopisů a dokumentů, které naleznete ve fondech knihoven UK.

University of Economics Bratislava

Slovak Academy of Sciences Bratislava

Library of Congress, USA

Slovenská Národná Knižnica Martin

British Library

JIB

JIB

Národní portál