kniha

Bratislava

Hyross Peter
knihaNázov
Bratislava : zväzok XVII 2005. Tomus XVII 2005. Spisy Mestského múzea v Bratislave
Súbež.n.
Acta Musei civitas Bratislavensis
Ďalší autori
lupa Hyross Peter (Zodpovedný redaktor)
Vyd.údaje
Bratislava : Mestské múzeum , 2005. - 163 s. : il., čb.
ISBN
80-969270-2-7
ISSN
0524-2428
Poznámky
Ven. pamiatke na Doc. PhDr. Alžbetu Günterovú-Mayerovú. Mp. Pozn. Biogr. údaje. - Bibliogr. Bibliogr. odkazy. - Niekoľko osobných spomienok na pani Doc. PhDr. Alžbetu Günterovú-Mayerovú / Irena Pišútová ; Príspevok k neskorolaténskemu osídleniu na hrade Devín. On Late La Téne Settlement on the Devín Castle Hill / Katarína Harmadyová ; Antickí bohovia a hrdinovia v Gerulate. Gods and Heroes of Ancient World in Gerulata / Jaroslava Schmidtová ; O pôvode názvov dunajských ostrovov Alberwerd a Rudten Leber. The etymology of the Danube Islands Alberwerd and Rudten Leber / Peter Pišút ; Technické pamiatky v Mlynskej doline alebo mlyny na potoku Vydrica. Technical monuments in the Mlynská dolina or Mills on the Vydrica Brook / Viera Obuchová ; Kostol a kláštor kapucínov v Bratislave. Capuchin Church and Monastery in Bratislava / Andrej Botek ; Busty na priečelí historickej budovy Slovenského národného divadla. Busts on the Facade of the Historical Building of the Slovac National Theatre / Elena Blahová. - Niekoľko poznámok k vzniku a existencii táborov perzekučného a internačného charakteru v rokoch 1938-1944 v Bratislave. Several Notes on the Establishmet and Existence of Camps of Internmet and Persecution Character in 1938-1944 in Bratislava and its Suproundings / Karol Janas ; Zvony a ich súčasti v zbierkach Mestského múzea v Bratislave. Bell and Their Components in the Collections of the City Museum in Bratislava / Anton Fiala ; Bratislavský hodinár Johann Georg Werndle (1738-1825). Bratislava clockmaker Johann Georg Werndle (1738-1825) / Zuzana Francová ; Z najnovších akvizícií Mestského múzea v Bratislave. Pozostalosť rodiny Albrechtovcov. From the Newest Acquisition of the City Museum in Bratislava. Heritage of the Albrecht Family / Zuzana Francová ; Jofef Zavadil a Devín. Josef Zavadil and Devín / Veronika Plachá ; K životnému jubileu Mgr. Moniky Šurdovej. / Zuzana Francová ; Z činnosti Mestského múzea v Bratislave v roku 2004
Obálkový názov
Zborník Mestského múzea. Bratislava, XVII, 2005
Heslá pers.
lupa Werndle Johann Georg 1738-1825
Druh dok.
AZN
Jazyk dok.
slovenčina, angličtina
Krajina
Slovenská republika
Systematika
943.76-25
943.76-25 681.11
943.76-25 681.11 726.54
943.76-25 681.11 726.54 (437.6-25)
943.76-25 681.11 726.54 (437.6-25) 904:62
943.76-25 681.11 726.54 (437.6-25) 904:62 792.036(437.6-25)
Heslá pers.
Werndle, Johann Georg
Kľúč.slová
lupa Bratislava-dejiny mesta  ( Bratislava-city history of town)
lupa Devín-osídlenie-dejiny
lupa Gerulata-antickí bohovia
lupa Bratislava-technické pamiatky
lupa kostoly-Bratislava
lupa Slovenské národné divadlo Bratislava-budova-dejiny
lupa Bratislava-holokaust
lupa zvony-Slovensko-dejiny
lupa hodinári-Bratislava
Katal.org.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Báza dát
xkni - KNIHY
Počet ex.
1, z toho voľných 1
Signatúra
II 8954 1