kniha

Bratislava

Hyross Peter
knihaNázov
Bratislava : spisy Mestského múzea v Bratislave, zväzok XVIII 2006
Súbež.n.
Acta Musei civitas Bratislavensis, tomus XVII, 2006
Aut.údaje
zodp. red. Peter Hyross
Ďalší autori
lupa Hyross Peter (Zodpovedný redaktor)
Vyd.údaje
Bratislava : Mestské múzeum , 2006. - 178 s. : il., čb.
ISBN
80-969635-8-9
ISSN
0524-2428
Poznámky
Tb. Príl. Pôdorys. Nákr. Plány. Biogr. údaje. Bibliogr. PhDr. Igora Kellera. - Bibliogr. Bibliogr. odkazy.. - K nedožitej sedemdesiatke PhDr. Igora Kellera. Bibliografia PhDr. Igora Kellera / Veronika Plachá, Jana Hlavicová ; Žiarové hroby z mladšej doby bronzovej v Bratislave-Devíne. Cremation Burials from the Late Bronze Age in Bratislava-Devín / Katarína Harmadyová ; Predrímske, včasnorímske a staršie rímske osídlenie Gerulaty. Pre-roman, Early Roman and Late Roman Settlements of Gerulata / Anita Kozubová, Jarmila Schmidtová ; Nálezy benediktínskych medailónov z cintorína farského Kostola sv. Kríža v Devíne. Findings of Benedictine Medaillons in the Cemetery of the Parish Church of the Holy Cross in Devín / Veronika Plachá, Denisa Divileková ; Stredoveký portál s hebrejským textom Nezodpovedané otázniky. The Middle Age Portal of Hebraical Inscription Unanswered question / Andrej Botek ; Charitatívne aktivity Bratislavskej kapituly v 17.-18. storočí. Charitable Activities of the Bratislava Chapter in the 17th and 18th Centuries / Ingrid Kušniráková. - Dva vzácne dary pre bratislavský Kostol sv. Alžbety. Two Precious Gifts for the Pressburger Church of Saint Elizabeth / Jozef Haľko ; Architekti v Bratislavskom umeleckom spolku. Architects in Bratislava Art Society ; Zuzana Francová, Želmíra Grajciarová, Marta Herucová ; Priaznivci umenia v Bratislavskom umeleckom spolku. Art Lovers in the Bratislava Art Society / Zuzana Francová, Želmíra Grajciarová, Marta Herucová ; Od slovanských dní k mierovým slávnostiam. Príspevok k muzeálnej dokumentácii slovanských dní 1945-1951. From the Slavic Days to the Peace Celebrations. Notes on the Museum Documentation of the Slavic Days 1945-1951 / Elena Kurincová ; Mince bratislavskej mincovne z rokov 1430-1722 v zbierkach Múzea mesta Bratislavy. Croins from the Bratislava Mint Dating Back to 1430-1722 Treasured by the Numismatic Department of the Bratislava City Museum / Anton Fiala ; 110. výročie narodenia PhDr. Ovídia Fausta / Veronika Plachá. - Z činnosti Mestského múzea v Bratislave roku 2005 / Marta Janovíčková
Obálkový názov
Zborník múzea mesta Bratislavy. Bratislava, XVIII, 2006
Druh dok.
AZN
Jazyk dok.
slovenčina, angličtina
Krajina
Slovenská republika
Systematika
902/904
902/904 943.76-25
902/904 943.76-25 718(437.6-25)
902/904 943.76-25 718(437.6-25) 27
902/904 943.76-25 718(437.6-25) 27 725.11
902/904 943.76-25 718(437.6-25) 27 725.11 737.1(437.6-25)
902/904 943.76-25 718(437.6-25) 27 725.11 737.1(437.6-25) 061.239:7
Kľúč.slová
lupa Bratislava-dejiny mesta  ( Bratislava-city history of town)
lupa Bratislava-pamiatky archeologické  ( Bratislava, archaeological monuments)
lupa Bratislava-pamiatky historické  ( Bratislava-historical monuments)
lupa Bratislava-pamiatky kultúrne  ( Bratislava-cultural monuments)
lupa Bratislava-pamiatky architektonické  ( Bratislava-architectural monuments)
lupa cirkev-dejiny  ( church-history)
lupa numizmatika  ( numismatics)
lupa Devín-hrad-dejiny  ( Devin-castle-history)
lupa Gerulata-osídlenie  ( Gerulata-settlement)
lupa Bratislava-cintoríny  ( Bratislava-cemeteries)
lupa Bratislava-kostol sv. Alžbety (Modrý kostolík)
lupa spolky umelecké-Bratislavský umelecký spolok.Slovensko
lupa Bratislava-mincovňa
Katal.org.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Báza dát
xkni - KNIHY
Počet ex.
1, z toho voľných 1
Signatúra
II 8954 1