kniha

Bratislava

Kalesný František
knihaNázov
Bratislava : spisy Mestského múzea v Bratislave : ročenka, annales, ježegodnik, jahrbuch, annuaire, yearbook. Zv. 8-9, 1972-1973
Súbež.n.
acta Musei civitatis bratislavensis. Tomus VII-IX
Aut.údaje
Editor František Kalesný
Ďalší autori
lupa Kalesný František 1918-2007 (Editor)
Vyd.údaje
Bratislava : Obzor , 1976. - 351 s. : il., čb.
Vydanie
1. vyd.
Poznámky
Pozn. Biogr. údaje. Mp. Plány. - Bibliogr. odkazy. - Príprava, priebeh a výsledky volieb v Bratislave roku 1971 / Rudolf Jurík ; Reťaz primátora hlavného mesta SSR Bratislavy / Šimon Jančo ; Nálezy stredodunajskej mohylovej kultúry na Devíne / Veronika Plachá, V. Furmánek ; Súbor stredovekej keramiky z ulice Medzierka v Bratislave / Alfréd Piffl ; Historicko-architektonický výskum na Rudnayovom námestí / M. Bašo, P. Draškaba, D. Majzlík ; Z dejín viachlasnej hudby v Bratislave v 17. storočí / Richard Rybarič ; Johann Sigismund Kusser / Jaroslav Meier ; Obce dnešnej Veľkej Bratislavy v čase urbárskej regulácie Márie Terézie z r. 1768 / Anton Špiesz ; Bratislava v slovenskom národnom obrodení / Jozef Butvin ; Pokus o novú interpretáciu plastickej výzdoby svorníkov v podjazde Starej radnice / Štefan Holčík ; Vývoj tvorivého úsilia národného umelca Janka Alexyho / Marián Veselý ; Nové materiály k dejinám Bratislavského hradu / Peter Ratkoš ; Nález mincí v devínskom kostole / Jozef Fundárek. - Nález písomností a mincí v budove SND v Bratislave / Jozef Fundárek ; Neznáme dekoratívne dno z vínového suda bratislavskej proveniencie / František Kalesný ; Nekrológ za dr. O. Faustom / Šimon Jančo ; Nekrológ za prof. A. Pifflom / František Kalesný ; Nekrológ za dr. A. Güntherovou-Mayerovou / František Kalesný ; Správa o činnosti MMB za roky 1971-1972 / Štefan Borovský ; Inštalácia historickej expozície Mestského múzea v Bratislave / Lujza Kresánková ; Príprava a zber materiálu na expozíciu novších dejín Bratislavy / Marta Bartová ; Správa o účasti na 3. medzinárodnom kongrese poľnohospodárských múzeí v Budapešti / František Kalesný ; 8. medzinárodný kongres archeológov v Belehrade / Štefan Borovský ; Správa z medzinárodného kongresu o dejinách farmácie v Prahe / Mária Antolíková
Heslá pers.
lupa Alexy Janko 1894-1970
lupa Kusser Johann Sigismund 1660-1727
Druh dok.
AZN
Jazyk dok.
slovenčina
Krajina
Slovenská republika
Systematika
943.76-25
943.76-25 (437.6-25)
943.76-25 (437.6-25) 902/904
Heslá pers.
Alexy, Janko
Kusser, Johann Sigismund
Kľúč.slová
lupa Bratislava-dejiny mesta  ( Bratislava-city history of town)
lupa Bratislava-pamiatky archeologické  ( Bratislava, archaeological monuments)
lupa Bratislava-pamiatky historické  ( Bratislava-historical monuments)
lupa Bratislava-pamiatky kultúrne  ( Bratislava-cultural monuments)
lupa Bratislava-pamiatky architektonické  ( Bratislava-architectural monuments)
Katal.org.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Báza dát
xkni - KNIHY
Počet ex.
1, z toho voľných 1
Signatúra
II 8954