kniha

Musaica XXVI

König Tomáš
knihaNázov
Musaica XXVI : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Katedra archeológie
Aut.údaje
Editor Tomáš König
Ďalší autori
lupa König Tomáš (Editor)
Korp.
lupa Univerzita Komenského . Filozofický fakulta, Katedra archeológie , Bratislava, Slovensko
Vyd.údaje
Bratislava : Univerzita Komenského , 2009. - 231 s. : il., čb.
ISBN
978-80-223-2722-0
Poznámky
Pozn. Tb. Schémy. Diagramy. Mp. Nákresy. Zozn. skratiek. - Bibliogr. Bibliogr. odkazy. - Nové nálezy kultúry s mladšou lineárnou keramikou z Opoja. Neue Funde der Kultur mit junger Linearkeramik in Opoj / Katarína Hladíková, Kristína Piatničková ; Osídlenie juhovýchodnej časti Trnavskej sprašovej tabule kultúrou s mladšou lineárnou keramikou. Die Besiedlungstopografie der Kultur mit jüngerer Linearkeramik in dem südöstlichen Teil des Trnava Lößplateaus / Marek Hladík, Katarína Hladíková, Kristína Piatničková ; Najstaršie formy domov u Slovanov. Die ältesten Formen slawischer Häuser / Peter Šalkovský ; Jazdecké hroby z obdobia avarského kaganátu na pohrebisku v Šebastovciach. Equestrian graves from the Avar khaganate necropolis in Šebastovce / Marta Ďuricová ; Peší bojovníci z obdobia avarského kaganátu na pohrebiskách z územia Slovenska. Awarenzeitliche Fußkrieger auf den Gräberfeldern aus dem Gebiet der Slowakei / Mikuláš Feník. - Praveké a včasnohistorické osídlenie v oblasti Slovenskej brány (príspevok k vývoju štruktúry osídlenia).Vor-und frühgeschichtliche Ansiedlung im Bereich von Slovenská brána (Beitrag zur Entwicklung der Siedlungsstruktur) / Jozef Bátora ; Wczesnośredniowieczny wóz w Polsce. Early medieval cart in Poland / Michal Slivka ; Kostol sv. Štefana kráľa v Bernolákove. Die Kirche des hl. Königs Stephan in Bernolákovo / Zbigniew Robak ; Prvá etapa výskumu zaniknutého Kostola sv. Michala s cintorínom v Závade (okr. Topoľčany). First stage of research of the caducous Church of St. Michael and the cemetery in Zavada (Topolcany district) / Viktor Ferus, Daniela Nipčová, Jana Šedová ; Theoretical archaeologists and the others: the case of Slovakia. Teoretickí archeológovia a tí druhí: prípad Slovenska / Eduard Krekovič
Ďalšie variantné názvy
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Katedra archeológie
Druh dok.
AZN
Jazyk dok.
slovenčina, poľština, angličtina
Krajina
Slovenská republika
Systematika
934.76
934.76 902/904
934.76 902/904 (437.6)
Kľúč.slová
lupa dejiny-Slovensko  ( history-Slovakia)
lupa archeológia-Slovensko  ( archeology-Slovakia)
lupa archeologické nálezy-Slovensko  ( archeology findings-Slovakia)
lupa pamiatky historické-Slovensko  ( historical monuments-Slovakia)
Katal.org.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Báza dát
xkni - KNIHY
Počet ex.
1, z toho voľných 1
Signatúra
II 19511