Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Grafický dizajn-rozhranie-užívateľ, teoretická časť dizertačnej práce; História zábudlivosti-interaktívny film, praktická časť dizertačnej práce

Matis Branislav
kniha