Počet záznamov: 1  

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006

 1. NázovUmenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 26. - 27. októbra 2006
  Aut.údajezost. Ivan Gojdič, Lucia Rakovanová
  Ďalší autori Gojdič Ivan 1948- (224)
  Rakovanová Lucia (224)
  Korp. Trnavská univerzita-Filozofická fakulta-Katedra dejín umenia a kultúry , Trnava, Slovensko
  Vyd.údajeTrnava : Typi Universitatis Tirnaviensis , 2007. - 200 s. : il., čb. + CD v príl.
  Vydanie1. vyd.
  ISBN978-80-8082-136-4
  PoznámkyZborník aj na CD. Pozn. Pôdorysy. Portr. Plány. Nákr.. - Bibliogr. Bibliogr. poznámky. - Príspevok k poznaniu osmanskej architektúry v župách Novohrad a Gemer-Malohont. Beitrag zum Kennen der osmanischen Architektur von Komitaten Novohrad und Gemer-Malohont / Alexander Botoš ; Renesančné portály na Slovensku. The Renaissance Portals in Slovakia / Eva Križanová ; Arcibiskup Juraj Selepčéni, prímas a miestokráľ v Uhorsku v boji proti Turkom. Archbishop Juraj Selepčény. Primate and Viceroy in Hungary in the battle against the Turks /Jozef Leikert ; Daniel Hopfer: Jazdecký sprievod sultána Sulejmana. Daniel Hopfer - The Equestrian Procession of Suleiman / Martin Šugár ; Moháčska tragédia na obrazoch z 19. storočia. The Tragedy of Mohács in the XIX th Century Pictures / Marta Herucová ; Palatín Leustach z Jelšavy a začiatky turecko-uhorských vojen. Count Leustach from Jelšava and the beginnings of Ottoman-Hungarian wars / Monika Skalská ; Z dejín evanjelickej cirkvi v Gemeri (1526-1783). From the History of the Lutheran Church in Gemer 1526-1783 / Edita Kušnierová. - Semianov preklad románu Kartigam. Semian´s Translation of the Novel Kartigam / Erika Brtáňová ; Reflexia Turkov v diele Štefana Pilárika (1615-1693). Eine Reflexion der Türken im Werk von Štefan Pilárik (1615-1693) / Lívia Bilková ; Náhrobné pamiatky Thurzovcov v Levoči. Gravestone Monuments of the Thurzos in Levoča / Zuzana Ludíková. - Kostol sv. Mikuláša v Kľačne. Príspevok k dejinám stredovekej architektúry na Hornej Nitre. The Church of St. Nikolaus in Kľačno. The Contribution to History of Medieval Architecture in Horná Nitra / Magdaléna Kvasnicová ; Obnova a reštaurovanie stredovekých pamiatok v regióne severného Slovenska. Renewal and restoring of medieval monuments in the region of northern Slovakia / Darina Arce / Miloslava Michalcová ; Hrad Ľubovňa - stavebný vývoj horného hradu. Die Burg Ľubovňa - die Baugenese der Oberburg / Ivan Gojdič, Michaela Timková, Kristína Zvedelová ; Stredoveké okenné kružby kostola sv. Mikuláša v Trnave. Mittelaterliche Fenstermasswerke der Pfarkirche zu St. Nicolaus in Trnava / Štefan Oriško ; K počiatkom výtvarného umenia III. Neskorý neolit a eneolit. Zu den Anfängen der bildenden Kunst III. Spätes Neolithikum und Änäolithikum / Ľubomír Novotný. - Mária Egyptská a jej postavenie v stredoeurópskom kontexte. Marie von Ägypten und ihre Position in der mitteleuropäisch Kontext / Lenka Panušková ; Niekoľko poznámok ku gotizujúcim formám ranobarokovej rezby na severovýchodnom Slovensku. Some comments on gothic forms in early Baroque woodcarvings of northeastern Slovakia / Katarína Chmelinová ; Ikonografické predlohy zobrazení pálffyovských fiktívnych predkov. Iconographical patterns for Pálffy´s fictive ancestry images / Ingrid Štibraná ; Nadrealizmus Avantgarda 38. Surrealism Avant-garde 38 / Milan Hamada, Iva Mojžišová ; Masová kultúra a jej vymedzenie voči človeku. Mass Culture and Its Definition against Man / Ľudmila Poláčková. - Tradícia ako východisko pre súčasné voľné a úžitkové umenie a dizajn (na príklade diel z drôtu). Tradition as the starting point for contemporary free and utility art and design (for example wire works) / Monika Škvarnová ; Hodnoty a potenciály vnútorného mesta. Values and Potentials of a Walled Town / Silvia Bašová ; Úzkokoľajné železnice v okolí Trnavy. Takmer zabudnutý pokrok na panstvách šľachty. Narrow Gauge Railways around Trnava. An Almost Forgotten Progress at the Manors of the Aristocrats / Tomáš Haviar
  Druh dok.AZN
  Jazyk dok.slovenčina, angličtina
  KrajinaSlovenská republika
  Systematika (=512.161)
  (=512.161) 943.76
  (=512.161) 943.76 943.9
  (=512.161) 943.76 943.9 904
  (=512.161) 943.76 943.9 904 7.01(437.6)
  Kľúč.slová Uhorsko-dejiny  ( Hungary-history)
  dejiny kultúry-Uhorsko  ( cultural history-Slovakia)
  teória umenia-Slovensko  ( theory of art-Slovakia)
  kultúra-Slovensko
  Turci v Uhorsku
  pamiatky kultúrne-Slovensko  ( cultural monuments-Slovakia)
  železnice historické  ( historical railways)
  Katal.org.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  Báza dátxkni - KNIHY
  Počet ex.1, z toho voľných 1
  SignatúraII 18638 1
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  II 18638 137773sklad zadný