Počet záznamov: 1  

Bratislava

 1. SYS0030957
  LBL
   
  00801nam^^22002771n^450^
  005
   
  20120313142533.4
  010
   
  $b viaz.
  100
   
  $a 20010923d1970 m y0czey0103^^^^||
  101
  0-
  $a slo $d rus $d ger $d fre $d eng
  102
   
  $a SK
  105
   
  $a a a 000yd
  106
   
  $a z
  200
  1-
  $a Bratislava $e spisy Mestského múzea v Bratislave : ročenka, annales, ježegodnik, jahrbuch, annuaire, yearbook $h Zv. V, 1969 $f Editor František Kalesný $d acta Musei civitatis bratislavensis. Tomus V
  205
   
  $a Vyd. 1.
  210
   
  $a Bratislava $c Mestské múzeum $a Martin $c Osveta $d 1970
  215
   
  $a 371 s. $c il., čb.
  300
   
  $a Pozn. Biogr. údaje. Mp. Pôdorysy
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  327
   
  $a Bratislava v dobe rímskej / Magda Pichlerová ; Architektonický a stavebný vývin bratislavského Podhradia (III) / Alfréd Piffl ; Príspevok k prieskumu bratislavského Podhradia - kostol sv. Mikuláša / Tatjana Štefanovičová ; Bývalá jezuitská lekáreň Salvátor v Bratislave / Fridrich Perényi ; Ďaľšia neznáma báseň na Juraja Sklenára / Mária Vyvíjalová ; O začiatkoch bratislavského tlačiarstva / Ján Čaplovič ; Bratislava v revolučných rokoch 1848-1849 / Ivan Houdek ; Z minulosti záhrad Bratislavského hradu / Ivan Tomaško ; Fosílne stavovce na okolí Bratislavy / Zoltán Schmidt ; Športový život v Bratislave od roku 1945 / Jozef Vojtech ; Po stopách veľkomoravskej toponymie na okolí Bratislavy / Rudolf Krajčovič ; Klariský kostol v Bratislave / Ľudovít Medvecký ; Barokové sochy atlasov z letného arcibiskupského paláca v Bratislave / Július Kálmán ; Kde je Fadruszova socha Kristus na kríži / Pavel Daninger ; Nález sekerky zo serpentínu v Bratislave / Magda Pichlerová
  327
   
  $a Nález fragmentov gotickej omietkovej výzdoby / Albert Leixner ; Gotická architektúra bratislavskej fary sv. Martina / Claude Baláž, Andrej Fiala, Albert Leixner ; Správa o archeologickom výskume na Devíne / Veronika Plachá ; František Florián Rómer, jeden zo zakladateľov Mestského múzea v Bratislave / Pavel Daninger ; Mestské múzeum vyznamenané Radom práce / Štefan Borovský ; Prof. Branislav Varsik 65-ročný / Belo Polla ; Prof. Ján Stanislav 65-ročný / Belo Polla, František Kalesný ; Správa o činnosti Mestského múzea za roky 1967-1968 / Vladimír Varinský, František Kalesný, Štefan Borovský ; K otázke národopisného výskumu Veľkej Bratislavy / František Kalesný ; K otázke budovania prírodovedného oddelenia Mestského múzea v Bratislave / Štefan Borovský ; Dokumentácia v Mestskom múzeu / Vladimír Varinský ; Mestská galéria v Bratislave v rokoch 1967-1968 / Ľudovít Medvecký ; Správa o činnosti Archívu mesta Bratislavy za rok 1968 / Vladimír Horváth
  327
   
  $a Regionálna knižnica mesta Bratislavy v roku 1967 / Milina Smiešková ; Bratislavský vlastivedný klub a jeho činnosť v roku 1967 / Milina Smiešková
  464
  -1
  $1 200 1 $a Bratislava v dobe rímskej $1 700 1 $a Pichlerová $1 700 0 $b Magda
  464
  -1
  $1 200 1 $a Architektonický a stavebný vývin bratislavského Podhradia (III) $1 700 $a Piffl $1 700 $b Alfréd
  464
  -1
  $1 200 1 $a Príspevok k prieskumu bratislavského Podhradia - kostol sv. Mikuláša $1 700 $a Štefanovičová $1 700 $b Tatjana
  464
  -1
  $1 200 1 $a Bývalá jezuitská lekáreň Salvátor v Bratislave $1 700 $a Perényi $1 700 $b Fridrich
  464
  -1
  $1 200 1 $a Ďaľšia neznáma báseň na Juraja Sklenára $1 700 $a Vyvíjalová $1 700 $b Mária
  464
  -1
  $1 200 1 $a O začiatkoch bratislavského tlačiarstva $1 700 $a Čaplovič $1 700 $b Ján
  464
  -1
  $1 200 1 $a Bratislava v revolučných rokoch 1848-1849 $1 700 $a Houdek $1 700 $b Ivan
  464
  -1
  $1 200 1 $a Z minulosti záhrad Bratislavského hradu $1 700 $a Tomaško $1 700 $b Ivan
  464
  -1
  $1 200 1 $a Fosílne stavovce na okolí Bratislavy $1 700 $a Schmidt $1 700 $b Zoltán
  464
  -1
  $1 200 1 $a Športový život v Bratislave od roku 1945 $1 700 $a Vojtech $1 700 $b Jozef
  464
  -1
  $1 200 1 $a Po stopách veľkomoravskej toponymie na okolí Bratislavy $1 700 $a Krajčovič $1 700 $b Rudolf
  464
  -1
  $1 200 1 $a Klariský kostol v Bratislave $1 700 $a Medvecký $1 700 $b Ľudovít
  464
  -1
  $1 200 1 $a Barokové sochy atlasov z letného arcibiskupského paláca v Bratislave $1 700 $a Kálmán $1 700 $b Július
  464
  -1
  $1 200 1 $a Kde je Fadruszova socha Kristus na kríži $1 700 $a Daninger $1 700 $b Pavel
  464
  -1
  $1 200 1 $a Nález sekerky zo serpentínu v Bratislave $1 700 $a Pichlerová $1 700 $b Magda
  464
  -1
  $1 200 1 $a Nález fragmentov gotickej omietkovej výzdoby $1 700 $a Leixner $1 700 $b Albert
  464
  -1
  $1 200 1 $a Gotická architektúra bratislavskej fary sv. Martina $1 700 $a Baláž $1 700 $b Claude
  464
  -1
  $1 200 1 $a Gotická architektúra bratislavskej fary sv. Martina $1 700 $a Fiala $1 700 $b Andrej
  464
  -1
  $1 200 1 $a Gotická architektúra bratislavskej fary sv. Martina $1 700 $a Leixner $1 700 $b Albert
  464
  -1
  $1 200 1 $a Správa o archeologickom výskume na Devíne $1 700 $a Plachá $1 700 $b Veronika
  464
  -1
  $1 200 1 $a František Florián Rómer, jeden zo zakladateľov Mestského múzea v Bratislave $1 700 $a Daninger $1 700 $b Pavel
  464
  -1
  $1 200 1 $a Mestské múzeum vyznamenané Radom práce $1 700 $a Borovský $1 700 $b Štefan
  464
  -1
  $1 200 1 $a Prof. Branislav Varsik 65-ročný $1 700 $a Polla $1 700 $b Belo
  464
  -1
  $1 200 1 $a Prof. Ján Stanislav 65-ročný $1 700 $a Polla $1 700 $b Belo
  464
  -1
  $1 200 1 $a Prof. Ján Stanislav 65-ročný $1 700 $a Kalesný $1 700 $b František
  464
  -1
  $1 200 1 $a Správa o činnosti Mestského múzea za roky 1967-1968 $1 700 $a Varinský $1 700 $b Vladimír
  464
  -1
  $1 200 1 $a Správa o činnosti Mestského múzea za roky 1967-1968 $1 700 $a Kalesný $1 700 $b František
  464
  -1
  $1 200 1 $a Správa o činnosti Mestského múzea za roky 1967-1968 $1 700 $a Borovský $1 700 $b Štefan
  464
  -1
  $1 200 1 $a K otázke národopisného výskumu Veľkej Bratislavy $1 700 $a Kalesný $1 700 $b František
  464
  -1
  $1 200 1 $a K otázke budovania prírodovedného oddelenia Mestského múzea v Bratislave $1 700 $a Borovský $1 700 $b Štefan
  464
  -1
  $1 200 1 $a Dokumentácia v Mestskom múzeu $1 700 $a Varinský $1 700 $b Vladimír
  464
  -1
  $1 200 1 $a Mestská galéria v Bratislave v rokoch 1967-1968 $1 700 $a Medvecký $1 700 $b Ľudovít
  464
  -1
  $1 200 1 $a Správa o činnosti Archívu mesta Bratislavy za rok 1968 $1 700 $a Horváth $1 700 $b Vladimír
  464
  -1
  $1 200 1 $a Regionálna knižnica mesta Bratislavy v roku 1967 $1 700 $a Smiešková $1 700 $b Milina
  464
  -1
  $1 200 1 $a Bratislavský vlastivedný klub a jeho činnosť v roku 1967 $1 700 $a Smiešková $1 700 $b Milina
  610
  1-
  $9 vsvu_un_auth*0022584 $a Bratislava-dejiny mesta
  610
  1-
  $9 vsvu_un_auth*0017835 $a Bratislava-pamiatky architektonické
  610
  1-
  $9 vsvu_un_auth*0079107 $a Bratislava-pamiatky historické
  610
  1-
  $9 vsvu_un_auth*0017836 $a Bratislava-pamiatky kultúrne
  610
  1-
  $9 vsvu_un_auth*0017835 $a Bratislava-pamiatky architektonické
  675
   
  $a 943.76-25
  675
   
  $a (437.6-25)
  675
   
  $a 902/904
  702
  -1
  $a Kalesný $b František $f 1918-2007 $3 vsvu_un_auth*0079131 $4 340
  801
  -0
  $b ABA001
  801
  -1
  $b ABA001
  801
  -2
  $b ABA001
  801
  -2
  $b BA308