Počet záznamov: 1  

Konzervace a restaurování kulturních památek

  1. Konzervace a restaurování kulturních památek : Sborník Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha a Státních restaurátorských ateliéru Praha. -- 1. vyd. -- Praha : Ediční středisko VŠCHT, 1993. -- 232 s. -- ISBN 80-7080-179-4 (brož.) 7.025.4:54 BA308