Počet záznamov: 1  

Žena ve člunu

  1. Žena ve člunu : sborník Hany J. Hlaváčkové / ed. Kateřina Horníčková, Michal Šroněk. -- 1. vyd. -- Praha : Artefactum, 2007. -- 418 s. : il., čb. -- Pozn. - Bibliogr. Bibliogr. odkazy - Geschichtsbilder: Wie Geschichten Geschichte machen. Illustriert anhand des Willeham-Codex für König Wenzel IV. / Maria Theisen ; Adventní motivy v českých iluminovaných rukopisech 16. století / Martina Kratochvílová-Šárovcová ; Poznámky ke vzniku italského gotického systému výzdoby bordur / Viktor Kubík ; Motiv Eucharistického Bolestného Krista a jeho výskyt v Kaplickém misálu / Tereza Cermanová ; Iluminované rukopisy v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic / Kamil Boldan ; Pražský - vatikánský rukopis listáře Coly di Rienzo / Zdenka Hledíková ; ...et cum iussisset turbam discumbere supra faenum (Mt 14,19). Zázračné nasycení zástupů v ambitu Emauzského kláštera v Praze / Kateřina Kubínová ; Nástěnné malby v kostele sv. Bartoloměje v Hněvkovicích / Magdaléna Hamsíková ; Středověké nástěnné malby v Černovičkách a jejich donátor / Veronika Horová ; Nástěnné malby v bývalém "rytířském" sále v domě čp. 144 na Starém Městě v Praze / Zuzana Všetečková. -- ISBN 80-86890-12-0 (brož.) : .00 Sk 7.033 * 246/247 * (437.1/.2) BA308