Počet záznamov: 1  

Bratislava

  1. Bratislava = Acta Musei civitas Bratislavensis, tomus XVII, 2006 : spisy Mestského múzea v Bratislave, zväzok XVIII 2006 / zodp. red. Peter Hyross. -- Bratislava : Mestské múzeum, 2006. -- 178 s. : il., čb. -- Tb. Príl. Pôdorys. Nákr. Plány. Biogr. údaje. Bibliogr. PhDr. Igora Kellera - Bibliogr. Bibliogr. odkazy. - K nedožitej sedemdesiatke PhDr. Igora Kellera. Bibliografia PhDr. Igora Kellera / Veronika Plachá, Jana Hlavicová ; Žiarové hroby z mladšej doby bronzovej v Bratislave-Devíne. Cremation Burials from the Late Bronze Age in Bratislava-Devín / Katarína Harmadyová ; Predrímske, včasnorímske a staršie rímske osídlenie Gerulaty. Pre-roman, Early Roman and Late Roman Settlements of Gerulata / Anita Kozubová, Jarmila Schmidtová ; Nálezy benediktínskych medailónov z cintorína farského Kostola sv. Kríža v Devíne. Findings of Benedictine Medaillons in the Cemetery of the Parish Church of the Holy Cross in Devín / Veronika Plachá, Denisa Divileková ; Stredoveký portál s hebrejským textom Nezodpovedané otázniky. The Middle Age Portal of Hebraical Inscription Unanswered question / Andrej Botek ; Charitatívne aktivity Bratislavskej kapituly v 17.-18. storočí. Charitable Activities of the Bratislava Chapter in the 17th and 18th Centuries / Ingrid Kušniráková - Obálkový názov:Zborník múzea mesta Bratislavy. Bratislava, XVIII, 2006. -- ISBN 80-969635-8-9 (brož.) : .00 Sk. -- ISSN 0524-2428 902/904 * 943.76-25 * 718(437.6-25) * 27 * 725.11 * 737.1(437.6-25) * 061.239:7 BA308