Počet záznamov: 1  

II. Zborník habilitačných a inauguračných prednášok

  1. II. Zborník habilitačných a inauguračných prednášok : Vysoká škola výtvarných umení. 1996-1998. -- Bratislava : VŠVU, [1999]. -- [210] s. -- $aVýrazové prostriedky umenia ako výsledok subjektívneho videnia a sebaurčenia (habilitačná prednáška) / Ján Fekete ; Krajina - znaky a štruktúry (habilitačná prednáška) / Ján Kudlička ; Rozhovor s kameňom (habilitačná prednáška) / Peter Roller ; Výtvarné dielo a architektúra (habilitačná prednáška) / Lýdia Jergušová-Vydarená ; Architektúra - šperk a komunikácia (habilitačná prednáška) / Karol Weisslechner ; Reštaurátorská dokumentácia ako integrálna súčasť reštaurátorskej práce (inauguračná prednáška) / Dana Salamonová ; Reštaurovanie ako veda a umenie (inauguračná prednáška) / Vladimír Úradníček ; Od klasického k neklasickému, od neklasického ku klasickému (habilitačná prednáška) / Blažej Baláž ; Interakcia medzi umením a technológiami (habilitačná prednáška) / Miloslav Boďa ; Vzťah sochárstva a architektúry v súčasnom umení (habilitačná prednáška) / Dušan Králik ; Humanizácia v procese prípravy výtvarných pedagógov (habilitačná prednáška) / Miroslav Brooš ; Medzi farbou a štruktúrou, medzi materiálom a priestorom (habilitačná prednáška) / Pavol Rusko ; Naprieč surrealizmum (habilitačná prednáška) / Karol Baron ; Socha v priestore - priestor v soche (habilitačná prednáška) / Milan Lukáč ; O krajině, krajina jako odraz přírod v nás (habilitačná prednáška) / Jiří Krtička ; Personalizmus v architektúre (habilitačná prednáška) / Juraj Koban ; Inauguračná prednáška / Ľubomír Longauer ; Polarizácia tvorby - východiská, ciele a hranice maliarskeho média (inauguračná prednáška) / Stanislav Balko ; O polohe znaku. O anatómii AJ ČLOVEKA (habilitačná prednáška) / Igor Benca ; Pokusy o prienik (habilitačná prednáška) / Jozef Jaňák ; K problematike reštaurovania kameňa (habilitačná prednáška) / Jaroslav Kuba ; Transplantácia a mentality č. 2000 ako ďalší pokus o záchranu dialektiky v umení (habilitačná prednáška) / Miroslav Nicz ; Dizajn a nová skromnost (inauguračná prednáška) / František Burian ; Fyzická, morálna a trvalá hodnota architektúry (inauguračná prednáška) / Miloslav Mudrončík ; Drevorez, drevoryt (inauguračná prednáška) / Igor Rumanský. -- (viaz.) 378.67(437.6-25):378.12 BA308