Počet záznamov: 1  

Grafický dizajn-rozhranie-užívateľ, teoretická časť dizertačnej práce; História zábudlivosti-interaktívny film, praktická časť dizertačnej práce

  1. Grafický dizajn-rozhranie-užívateľ, teoretická časť dizertačnej práce; História zábudlivosti-interaktívny film, praktická časť dizertačnej práce [elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca / Autor Branislav Matis ; Školiteľ (konzultant) Pavel Choma, Zdeno Kolesár ; Oponent Peter Michalovič, Zuzana Husárová, Dušan Barok. -- Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2012. -- 1 DVD. -- Teor. dipl. práca 130 s.. Dokumentácia. Autoreferát 22 s.. Správa o záverečnej práci 76(091) BA308

Počet záznamov: 1