Počet záznamov: 1  

Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní

  1. Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní : Záhorie 2019 / Zodpovedný redaktor / Imprimátor Peter Šimon, Ivan Pilný. -- Bratislava : RESTAU.ART, 2019. -- 277 strán : il., far., čb. -- Pozn.; biogr. údaje; pôdorysy; plány - Internet. zdroje - Bibliogr. odkazy - Pamiatky kultúrnej oblasti Záhoria v spoločensko-historickom a zemepisnom kontexte / Juraj Žáry ; Trojičný stĺp v Šaštíne. Reštaurovanie kamenného objektu a prinavrátenie pôvodnej funkcie fontány pre pútnikov / Peter Šimon ; Reštaurovanie barokového súsošia sv. Jána Nepomuckého v areály pútnického miesta v Marianke / Gabriel Strassner, Ivan Pilný ; Reštaurovanie zábradlia mostu pred kaštieľom v Stupave / Marek Repáň, Peter Buday ; Polychromie a prezentace kamene / Zdeněk Vácha ; Kostel Všech svatých ve Starých Hvězdlicích / Zdeněk Vácha, Radim Vrla ; Románsky Kostol sv. Alžbety Uhorskej v meste Šaštín-Stráže.Výsledky reštaurátorského výskumu a obnovy fasád kostola - príspevok k metodike reštaurovania / Peter Šimon, Michaela Kalinová ; Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.Úpravy v priebehu vývoja, prezentácia a interpretácia hodnotných vrstiev / Andrej Botek ; Existují výnimky, ale analytický přístup k restaurování památek je kulturní zločin / Miloš Solař - Reštaurovanie freskovej výzdoby interiéru Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne / Vladimír Plekanec ; Technologie umělého mramoru, restaurování, obnova a repliky na příkladu synagogy v Mikulově / Jan Tomíček ; Stavebné premeny Holíčskeho hradu v 15. až 17. storočí v archívnych dokumentoch / Radoslav Ragač ; Záchrana kožených tapiet Čínskej sály Kaštieľa Holíč / Ivan Galamboš ; Barokový mobiliár kostola v Jablonci / Ján Janda, Ivan Pilný ; Zachované prvky a fragmenty barokového mobiliáru lekárne bývalého kláštora milosrdných bratov v Skalici - umelecko-historický výskum a ich reštaurovanie / Elena Sabadošová, Milan Flajžík ; Zástava tkáčov manufaktúry zo Šaštína z roku 1825 / Silvia Birkušová, Luba Dovgan Nurse, Martin Hoferka, Ľuba Wehland ; Reštaurovanie modrotlačových vzorníkov farbiara Jána Mudrončíka / Brigita Hradská - Křížová cesta Dušana Jurkoviče na sv. Hostýně: Mozaikové obrazy vytvořené pro ni Jano Köhlerem a úskalí jejich obnovy z pohledu památkové péče / Anna Grossová. -- ISBN 978-80-570-1293-1 (brožované) 7.025.3/.4 * 72:904 * 745/749 * (437.6) BA308

Počet záznamov: 1