Počet záznamov: 1  

Jozef Chrobák. Emotívnosť a racio architektúry. The Emotionality and Rationality of Architecture

  1. Jozef Chrobák. Emotívnosť a racio architektúry. The Emotionality and Rationality of Architecture : Zvolenský zámok, Zvolen, november 1997-január 1998 / Kom. výst. a úvod. text kat. Štefan Šlachta. -- [Bratislava] : Spolok architektov Slovenska, [1997]. -- [32] s. : čb. obr., biogr., plány, súpis diel, výst., bibliogr. -- ISBN 80-88757-14-2 (brož.) 72.036-05(437.6)"194/199" BA308