Počet záznamov: 1  

Jan Patočka a věc fenomenologie

  1. REZEK, Petr. Jan Patočka a věc fenomenologie. 1. vyd. Praha : ISE, 1993. 135 s. OIKÚMENÉ. ISBN 80-85241-48-X.