Počet záznamov: 1  

Konzervace a restaurování kulturních památek

  1. Konzervace a restaurování kulturních památek : Sborník Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha a Státních restaurátorských ateliéru Praha. 1. vyd. Praha : Ediční středisko VŠCHT, 1993. 232 s. ISBN 80-7080-179-4.