Počet záznamov: 1  

Typografická písma latinková

  1. HLAVSA, Oldřich. Typografická písma latinková. 2. dopl. a upr. vyd. Praha : SNTL, 1960. 494 s.