Počet záznamov: 1  

Úvod do fenoménu genius loci

  1. KRUPA, Peter. Úvod do fenoménu genius loci : [teoretická diplomová práca]. Vedúci diplomovej práce Ladislav Čarný. Bratislava : VŠVU, Katedra socha, objekt, inštalácia, 2004. 31 s.