Počet záznamov: 1  

Výstava, ktorú sa oplatilo priviesť

  1. GERŽOVÁ, Jana. Výstava, ktorú sa oplatilo priviesť. In Profil súčasného výtvarného umenia. ISSN 1335-9770, 2005, roč. 11, č. 3-4, s. 74-91. Dostupné na internete: <http://www.profil-art.sk>