Počet záznamov: 1  

Rtuťově-porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin

  1. RATHOUSKÝ, Jiří - ŠRÁMEK, Jan - SCHNEIDER, Petr. Rtuťově-porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin. Praha : Státní restaurátorské ateliéry, 1990. 13, [10] s.