Počet záznamov: 1  

Zmysel negácie

  1. GRÚŇ, Daniel. Zmysel negácie : Nefiguratívny výtvarný prejav a avantgardné princípy v teórii Oskára Čepana. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2006, roč. 39, č. 1, s. 91-109.